Addon 2x AMPXF - AMP cho Xenforo 2 1.4.3

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
AMPXF - AMP cho Xenforo 2 1.4.3

Tăng traffic di động diễn đàn của bạn với trang Accelerated Mobile


ampxf.jpg

AMP là gì?

Tính năng addon
 • Tạo các biến thể AMP của các trang có liên quan
 • Tương thích với tất cả các chủ đề XF
 • Tương thích với hầu hết các addon XF (Miễn là nó không phụ thuộc nhiều vào JS)
 • Robot liên tục theo dõi các trang để tìm nội dung bị hỏng

Kết quả từ cài đặt thử nghiệm beta (xem thêm kết quả ):

tf-gsc.d07e1e706804.png


tf-ganalytics.87edf271f213.png

2 tháng sau khi cài đặt vẫn giữ mạnh (biểu đồ cũng có 4 tháng trước):

tf-before-after.png

Lưu ý về callback: Add-on sẽ gửi callback đến ampxf.com trong quá trình cài đặt/nâng cấp/xây dựng lại add-on để "đánh thức" AMPBot để nó có thể bắt đầu thu thập thông tin và xác thực các trang. Trong lần cài đặt đầu tiên, nó cũng gửi sơ đồ trang đến ampsiteindexer.com để lập chỉ mục các trang AMP nhanh hơn. Để biết thêm thông tin, hãy xem các điều khoản và điều kiện.

Screenshot from 2021-02-07 15-50-57.pngScreenshot from 2021-02-07 15-51-12.pngScreenshot from 2021-02-07 15-54-03.pngScreenshot from 2021-02-07 15-51-43.png
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: Internet​
 

Đính kèm

 • AMPXF 1.4.3.zip
  123.8 KB · Lượt xem: 27

gsmshamim

Private
AMPXF - AMP for Xenforo 2 1.4.3

Increase your forum's mobile traffic with Accelerated Mobile trangWhat is AMP?
 • Accelerated Mobile Pages (AMP) Load Instantly
 • Search engines prioritize these pages in search results
 • AMP increases on average 27.1% in organic traffic
Addon feature
 • Create AMP variations of relevant pages
 • Compatible with all XF . themes
 • Compatible with most XF addons (As long as it doesn't rely heavily on JS)
 • The robot continuously monitors pages for broken content

Results from beta test settings ( see also results ):

2 months after install still going strong (graph also 4 months ago):

Note about callbacks : The add-on will send a callback to ampxf.com during add-on installation/upgrade/rebuild to "wake up" AMBot so it can start collecting information and validating the Page. On first install, it also sends the sitemap to ampsiteindexer.com for faster indexing of AMP pages. For more information, see terms and conditions .

Good luck.


Source: Internet​
thnx sir
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top