apache

  1. PVS

    Hướng dẫn Dùng web server apache để cấu hình và sử dụng SSI (Server Side Includes)

    Dùng web server apache để cấu hình và sử dụng SSI (Server Side Includes) SSI là gì? SSI là viết tắt của server side include, là các chỉ thị được đặt trong trang nội dung tĩnh như HTML và được thiết lập trên web server, giúp tạo ra nội dung động trong tập tin tĩnh như HTML. Để thiết lập trên web...
  2. PVS

    Hướng dẫn Sử dụng WAMP để cài đặt Localhost

    Sử dụng WAMP để cài đặt Localhost WAMP là chữ viết tắt của Windows – Apache – MySQL – PHP và đây là phần mềm mã nguồn mở được phát triển cho những người sử dụng Windows. Để cài đặt WAMP rất đơn giản. Bạn chỉ cần download nó về tại trang chủ của WAMP và sau đó cài đặt như bạn thường làm với các...
Top Bottom