bai bao

 1. PVS

  Addon 2x [XenGenTr] Sesli Makale Okuyucu - Trình đọc bài báo âm thanh cho XenForo 2.2 1.0.0

  [XenGenTr] Sesli Makale Okuyucu - Trình đọc bài báo âm thanh cho XenForo 2.2 1.0.0 Với add-on, bạn có thể yêu cầu người dùng của mình đọc to một bài báo. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 2. PVS

  Tutorial 2x Customize fonts in article mode - Phông chữ tùy chỉnh trong chế độ article cho XenForo 2.2

  Customize fonts in article mode - Phông chữ tùy chỉnh trong chế độ article cho XenForo 2.2 Điều này cho phép bạn thay đổi kích thước phông chữ trong chế độ "Xem trước" của article Trong template extra.less, hãy thêm cái này: .message--articlePreview .articlePreview-links { font-size: 12px...
 3. PVS

  Addon 2x [DCom] Articles Extend - Mở rộng bài báo cho XenForo 2 1.5.3

  [DCom] Articles Extend - Mở rộng bài báo cho XenForo 2 1.5.3 Tạo nhiều danh mục khác nhau mà các bài báo được thêm vào Tính năng: Tạo nhiều danh mục khác nhau để các bài báo được thêm vào Hiển thị các bài báo đã thêm trên một trang riêng biệt ở dạng nhỏ gọn Khả năng hiển thị cả tất cả các bài...
Top Bottom