Tutorial 2x Customize fonts in article mode - Phông chữ tùy chỉnh trong chế độ article cho XenForo 2.2

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,698
Customize fonts in article mode - Phông chữ tùy chỉnh trong chế độ article cho XenForo 2.2

Điều này cho phép bạn thay đổi kích thước phông chữ trong chế độ "Xem trước" của article

Trong template extra.less, hãy thêm cái này:
Less:
.message--articlePreview .articlePreview-links {
    font-size: 12px;
}
.message--articlePreview .articlePreview-text .bbWrapper {
    font-size: 13px;
}
.articlePreview-title {
    font-size: 20px !important;
}

Giải mã mã:
.message - articlePreview .articlePreview-links {
font-size: 12px; -> Kích thước phông chữ cho "Xem toàn bộ bài viết"
.message - articlePreview .articlePreview-text .bbWrapper {
font-size: 13px; -> Kích thước phông chữ cho mô tả
.articlePreview-title {
font-size: 20px! Important; -> Kích thước phông chữ cho tiêu đề

Kết quả:

Screenshot_12.png

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom