Tutorial 2x Customize fonts in article mode - Phông chữ tùy chỉnh trong chế độ article cho XenForo 2.2

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
Customize fonts in article mode - Phông chữ tùy chỉnh trong chế độ article cho XenForo 2.2

Điều này cho phép bạn thay đổi kích thước phông chữ trong chế độ "Xem trước" của article

Trong template extra.less, hãy thêm cái này:
Less:
.message--articlePreview .articlePreview-links {
    font-size: 12px;
}
.message--articlePreview .articlePreview-text .bbWrapper {
    font-size: 13px;
}
.articlePreview-title {
    font-size: 20px !important;
}

Giải mã mã:
.message - articlePreview .articlePreview-links {
font-size: 12px; -> Kích thước phông chữ cho "Xem toàn bộ bài viết"
.message - articlePreview .articlePreview-text .bbWrapper {
font-size: 13px; -> Kích thước phông chữ cho mô tả
.articlePreview-title {
font-size: 20px! Important; -> Kích thước phông chữ cho tiêu đề

Kết quả:

Screenshot_12.png

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top