ban dich

 1. PVS

  Language 2x Finnish language translation Xenforo 2 - Bản dịch tiếng Phần Lan cho XenForo 2

  Finnish language translation Xenforo 2 - Bản dịch tiếng Phần Lan cho XenForo 2 1.0b Đây là gói ngôn ngữ cho XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Phần Lan. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 2. PVS

  Language 2x Bản dịch tiếng Ả Rập của XenForo Resource Manager cho XenForo 2

  Bản dịch tiếng Ả Rập của XenForo Resource Manager cho XenForo 2 2.0.1 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on XenForo Resource Manager của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Ả Rập. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 3. PVS

  Language 2x French translation of Nodes - Bản dịch tiếng Pháp cho Nodes của XenForo 2

  French translation of Nodes - Bản dịch tiếng Pháp cho Nodes của XenForo 2 1.0.0 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on Nodes của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Pháp. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 4. PVS

  Language 2x French translation of Image Optimizer - Bản dịch tiếng Pháp cho Image Optimizer của XenForo 2

  French translation of Image Optimizer - Bản dịch tiếng Pháp cho Image Optimizer của XenForo 2 1.0.0 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on Image Optimizer của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Pháp. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 5. PVS

  Language 2x French translation of Chat by Siropu - Bản dịch tiếng Pháp cho Chat by Siropu của XenForo 2

  French translation of Chat by Siropu - Bản dịch tiếng Pháp cho Chat by Siropu của XenForo 2 1.0.1 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on Chat by Siropu của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Pháp. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 6. PVS

  Language 2x Dutch Translation - Bản dịch tiếng Hà Lan cho XenForo 2

  Dutch Translation - Bản dịch tiếng Hà Lan cho XenForo 2 2.0 Đây là gói ngôn ngữ cho XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Hà Lan. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 7. PVS

  Language 2x Bản dịch tiếng Nga của XenForo Enhanced Search cho XenForo 2

  Bản dịch tiếng Nga của XenForo Enhanced Search cho XenForo 2 2.0.1 Rev.10 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on XenForo Enhanced Search của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Nga. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 8. PVS

  Language 2x Bản dịch tiếng Pháp của XenForo Resource Manager cho XenForo 2

  Bản dịch tiếng Pháp của XenForo Resource Manager cho XenForo 2 1.0.0 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on XenForo Resource Manager của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Pháp. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 9. PVS

  Language 2x Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ của XenForo Resource Manager 2 cho XenForo 2

  Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ của XenForo Resource Manager 2 cho XenForo 2 1.3.8 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on XenForo Resource Manager 2 của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 10. PVS

  Language 2x French translation of Shoutbox by Siropu - Bản dịch tiếng Pháp của Shoutbox by Siropu cho XenForo 2

  French translation of Shoutbox by Siropu - Bản dịch tiếng Pháp của Shoutbox by Siropu cho XenForo 2 1.0.0 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on Shoutbox by Siropu của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Pháp. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 11. PVS

  Language 2x xF2-Espanol-(ESP)-Enhanced Search - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha của Enhanced Search cho XenForo 2

  xF2-Espanol-(ESP)-Enhanced Search - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha của Enhanced Search cho XenForo 2 2.0.0 RC1 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on Enhanced Search của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Tây Ban Nha. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 12. PVS

  Language 2x Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ của XenForo Media Gallery 2 cho XenForo 2

  Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ của XenForo Media Gallery 2 cho XenForo 2 1.0 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on XenForo Media Gallery 2 của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 13. PVS

  Language 2x xF2-Español CoinHive Integration - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha của CoinHive Integration cho XenForo 2

  xF2-Español CoinHive Integration - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha của CoinHive Integration cho XenForo 2 1.0.0 Beta 1 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on CoinHive Integration của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Tây Ban Nha. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 14. PVS

  Language 2x xF2-Espanol-(ESP) Telegram Bot - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha của Telegram Bot (for NSF) cho XenForo 2

  xF2-Espanol-(ESP) Telegram Bot - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha của Telegram Bot (for NSF) cho XenForo 2 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on Telegram Bot (for NSF) của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Tây Ban Nha. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 15. PVS

  Language 2x Russian translation for Minecraft Avatars - Bản dịch tiếng Nga của Minecraft Avatars cho XenForo 2

  Russian translation for Minecraft Avatars - Bản dịch tiếng Nga của Minecraft Avatars cho XenForo 2 1.0.0 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on Minecraft Avatars của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Nga. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 16. PVS

  Language 2x Bản dịch tiếng Nga của XenForo License Verification cho XenForo 2

  Bản dịch tiếng Nga của XenForo License Verification cho XenForo 2 3.0.0 Beta 6 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on XenForo License Verification của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Nga. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 17. PVS

  Language 2x Founding Members German translatios - Bản dịch tiếng Đức cho Founding Members của XenForo 2

  Founding Members German translatios - Bản dịch tiếng Đức cho Founding Members của XenForo 2 1.3.1 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on Founding Members của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Đức. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 18. PVS

  Language 2x Thread Title in First Post German translatios - Bản dịch tiếng Đức cho Thread Title in First Post

  Thread Title in First Post German translatios - Bản dịch tiếng Đức cho Thread Title in First Post của XenForo 2 1.0.6 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on Thread Title in First Post của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Đức. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 19. PVS

  Language 2x Animated Online Markers German translatios - Bản dịch tiếng Đức cho Animated Online Markers của Xen2

  Animated Online Markers German translatios - Bản dịch tiếng Đức cho Animated Online Markers của Xen2 1.0.0 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on Animated Online Markers của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Đức. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 20. PVS

  Language Russian Language - Bản dịch tiếng Nga cho XenForo

  Russian Language - Bản dịch tiếng Nga cho XenForo 1.5.20a Đây là bản dịch tiếng Nga cho XenForo. Cài đặt tệp ngôn ngữ Nga Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào ACP > Languages để import tệp ngôn ngữ .xml Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom