ban rut gon

 1. PVS

  Addon 2x Thread Owner Rights Lite - Quyền sở hữu chủ đề (bản rút gọn) cho XenForo 2

  Thread Owner Rights Lite - Quyền sở hữu chủ đề (bản rút gọn) cho XenForo 2 1.0.1 Đây là phiên bản lite của add-on Thread Owner Rights. Cung cấp cho các thành viên của bạn dựa trên các quyền của node và nhóm người dùng có thể chỉnh sửa bất kỳ bài viết nào trong chủ đề mà họ tạo và xóa các bài...
 2. PVS

  Addon VaultWiki Lite - VaultWiki phiên bản rút gọn

  VaultWiki Lite - VaultWiki phiên bản rút gọn 4.0.21 Patch Level 1 Nội dung giúp cộng đồng của bạn hấp dẫn, thúc đẩy đăng ký, doanh thu quảng cáo, và nhiều nội dung khác. Các diễn đàn đã cho phép trang web của bạn có khả năng chuyển một phần quan trọng của quá trình tạo nội dung tới cộng đồng...
 3. PVS

  Addon XenCarta (Wiki) PRO - Tạo trang Wiki cho Xenforo PRO

  XenCarta (Wiki) PRO - Tạo trang Wiki cho Xenforo PRO XenCarta là một wiki "lite". Nó có thể được coi là một hệ thống quản lý trang/nội dung với tính năng wiki giống như các trang khác, lịch sử sửa đổi và template. Tuy nhiên, nó là một wiki "lite" vì được thiết kế như bản rút gọn; để tránh những...
Top Bottom