ban tin

 1. PVS

  Addon 2x Weekly newsletter - Bản tin hàng tuần cho XenForo 2 1.8

  Weekly newsletter - Bản tin hàng tuần cho XenForo 2 1.8 Gửi email cho các thành viên của bạn mỗi tuần hiển thị các chủ đề phổ biến nhất. Tính năng: Tùy chọn để bao gồm một thông báo. Tùy chọn để loại trừ các diễn đàn. Tùy chọn để thay đổi số lượng chủ đề được gửi trong email. Tùy chọn để...
 2. PVS

  Addon 2x Weekly newsletter import - Trình nhập bản tin hàng tuần cho XenForo 2.2 1.0

  Weekly newsletter import - Trình nhập bản tin hàng tuần cho XenForo 2.2 1.0 Công cụ import cho add-on Weekly newsletter. Import từ Weekly digest: Nếu bạn hiện đang sử dụng add-on Weekly digest, bạn sẽ muốn import cài đặt người dùng Weekly digest hiện tại của mình. Làm theo các bước sau để...
 3. PVS

  Addon 2x Weekly newsletter - Bản tin hàng tuần cho XenForo 2 1.7

  Weekly newsletter - Bản tin hàng tuần cho XenForo 2 1.7 Gửi email cho các thành viên của bạn mỗi tuần hiển thị các chủ đề phổ biến nhất. Tính năng: Tùy chọn để loại trừ các diễn đàn. Tùy chọn để thay đổi số lượng chủ đề được gửi trong email. Tùy chọn để gửi email thử nghiệm. Tất cả phrase...
 4. PVS

  Addon 2x Weekly newsletter - Bản tin hàng tuần cho XenForo 2 1.4

  Weekly newsletter - Bản tin hàng tuần cho XenForo 2 1.4 Gửi email cho các thành viên của bạn mỗi tuần hiển thị các chủ đề phổ biến nhất. Tính năng: Tùy chọn để loại trừ các diễn đàn. Tùy chọn để thay đổi số lượng chủ đề được gửi trong email. Tùy chọn để gửi email thử nghiệm. Tất cả phrase...
 5. PVS

  Addon 2x Weekly newsletter - Bản tin hàng tuần cho XenForo 2

  Weekly newsletter - Bản tin hàng tuần cho XenForo 2 1.0 Gửi email cho các thành viên của bạn mỗi tuần hiển thị các chủ đề phổ biến nhất. Email bản tin hàng tuần Trang Options Trang Tùy chọn tài khoản Tính năng: Tùy chọn để loại trừ các diễn đàn. Tùy chọn để thay đổi số lượng chủ đề...
Top