Addon 2x Weekly newsletter - Bản tin hàng tuần cho XenForo 2 1.4

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
Weekly newsletter - Bản tin hàng tuần cho XenForo 2 1.4

Gửi email cho các thành viên của bạn mỗi tuần hiển thị các chủ đề phổ biến nhất.

pic001.jpgpic002.jpgpic003.jpg
Tính năng:
  • Tùy chọn để loại trừ các diễn đàn.
  • Tùy chọn để thay đổi số lượng chủ đề được gửi trong email.
  • Tùy chọn để gửi email thử nghiệm.
  • Tất cả phrase bắt đầu bằng weeknewsletter_ để thuận tiện cho bạn.
Import thông báo hàng tuần:

Nếu bạn hiện đang sử dụng add-on Weekly digest, bạn sẽ muốn import thiết lập Weekly digest người dùng hiện tại của mình. Làm theo các bước sau để import:

1. Cài đặt add-on Weekly newsletter.
2. Thêm phần sau vào URL diễn đàn của bạn weeklynewsletter/import để import người dùng cài đặt Weekly digest.
3. Gỡ cài đặt add-on Weekly digest.

Thay đổi cơ sở dữ liệu:
  • Add-on này sẽ thêm một trường có tên andy_weekly_newsletter vào bảng xf_user của bạn.
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: Internet​
 

Đính kèm

  • Andy-WeeklyNewsletter-1.4.zip
    23.2 KB · Lượt xem: 10

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top