weekly newsletter

 1. PVS

  Addon 2x Weekly newsletter - Bản tin hàng tuần cho XenForo 2 1.8

  Weekly newsletter - Bản tin hàng tuần cho XenForo 2 1.8 Gửi email cho các thành viên của bạn mỗi tuần hiển thị các chủ đề phổ biến nhất. Tính năng: Tùy chọn để bao gồm một thông báo. Tùy chọn để loại trừ các diễn đàn. Tùy chọn để thay đổi số lượng chủ đề được gửi trong email. Tùy chọn để...
 2. PVS

  Addon 2x Weekly newsletter - Bản tin hàng tuần cho XenForo 2 1.7

  Weekly newsletter - Bản tin hàng tuần cho XenForo 2 1.7 Gửi email cho các thành viên của bạn mỗi tuần hiển thị các chủ đề phổ biến nhất. Tính năng: Tùy chọn để loại trừ các diễn đàn. Tùy chọn để thay đổi số lượng chủ đề được gửi trong email. Tùy chọn để gửi email thử nghiệm. Tất cả phrase...
 3. PVS

  Addon 2x Weekly newsletter - Bản tin hàng tuần cho XenForo 2 1.4

  Weekly newsletter - Bản tin hàng tuần cho XenForo 2 1.4 Gửi email cho các thành viên của bạn mỗi tuần hiển thị các chủ đề phổ biến nhất. Tính năng: Tùy chọn để loại trừ các diễn đàn. Tùy chọn để thay đổi số lượng chủ đề được gửi trong email. Tùy chọn để gửi email thử nghiệm. Tất cả phrase...
 4. PVS

  Addon 2x Weekly newsletter - Bản tin hàng tuần cho XenForo 2

  Weekly newsletter - Bản tin hàng tuần cho XenForo 2 1.0 Gửi email cho các thành viên của bạn mỗi tuần hiển thị các chủ đề phổ biến nhất. Email bản tin hàng tuần Trang Options Trang Tùy chọn tài khoản Tính năng: Tùy chọn để loại trừ các diễn đàn. Tùy chọn để thay đổi số lượng chủ đề...
Top Bottom