bang quan tri

 1. PVS

  Addon 2x [DCom] AdminCP Style - Giao diện tối cho AdminCP XenForo 2.2 2.2.9

  [DCom] AdminCP Style - Giao diện tối cho AdminCP XenForo 2.2 2.2.9 Add-on này chuyển đổi bảng điều khiển sang giao diện tối. Add-on có cài đặt màu sắc. Ngoài ra, thiết kế của trình soạn thảo template (CodeMirror) với lựa chọn 10 giao diện đã được tạo thành một cài đặt riêng biệt. Tất cả các...
 2. PVS

  Addon 2x [DimmmCom] AdminCP Style - Giao diện tối cho AdminCP XenForo 2.2 2.2.7

  [DimmmCom] AdminCP Style - Giao diện tối cho AdminCP XenForo 2.2 2.2.7 Add-on này chuyển đổi bảng điều khiển sang giao diện tối. Add-on có cài đặt màu sắc. Ngoài ra, một cài đặt riêng đã được thực hiện cho thiết kế của trình soạn thảo template (CodeMirror) với 10 giao diện lựa chọn. Tất cả các...
 3. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Admin Control Panel Improvements - Cải tiến Admin Control Panel XenForo 2 2.0.0

  [OzzModz] Admin Control Panel Improvements - Cải tiến Admin Control Panel XenForo 2 2.0.0 Một số cải tiến và chỉnh sửa cho admin control panel Trường tìm kiếm Ajax cho: Người dùng bị cấm Email bị cấm Địa chỉ IP bị cấm Địa chỉ IP không được khuyến khích Hiển thị thứ tự sắp xếp cho: Tiền tố...
 4. PVS

  Addon 2x [DimmmCom] AdminCP Style - Giao diện tối cho AdminCP XenForo 2.2 2.2.1

  [DimmmCom] AdminCP Style - Giao diện tối cho AdminCP XenForo 2.2 2.2.1 Add-on này chuyển đổi bảng điều khiển sang giao diện tối. Add-on có cài đặt màu sắc. Ngoài ra, một cài đặt riêng đã được thực hiện cho thiết kế của trình soạn thảo template (CodeMirror) với 10 giao diện lựa chọn. Tất cả các...
 5. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Admin Control Panel Improvements - Cải tiến Admin Control Panel XenForo 2 1.1.0 Patch 3

  [OzzModz] Admin Control Panel Improvements - Cải tiến Admin Control Panel XenForo 2 1.1.0 Patch 3 Một số cải tiến và chỉnh sửa cho admin control panel Trường tìm kiếm Ajax cho: Người dùng bị cấm Email bị cấm Địa chỉ IP bị cấm Địa chỉ IP không được khuyến khích Hiển thị thứ tự sắp xếp cho...
 6. PVS

  Addon 2x [PB] Admin Control Panel Improvements - Cải tiến Admin Control Panel XenForo 2 1.1.0 Patch 2

  [PB] Admin Control Panel Improvements - Cải tiến Admin Control Panel XenForo 2 1.1.0 Patch 2 Một số cải tiến và chỉnh sửa cho admin control panel Trường tìm kiếm Ajax cho: Người dùng bị cấm Email bị cấm Địa chỉ IP bị cấm Địa chỉ IP không được khuyến khích Hiển thị thứ tự sắp xếp cho: Tiền...
 7. PVS

  Addon 2x [PB] Admin Control Panel Improvements - Cải tiến Admin Control Panel XenForo 2 1.0.3

  [PB] Admin Control Panel Improvements - Cải tiến Admin Control Panel XenForo 2 1.0.3 Một số cải tiến và chỉnh sửa cho admin control panel Trường tìm kiếm Ajax cho: Người dùng bị cấm Email bị cấm Địa chỉ IP bị cấm Địa chỉ IP không được khuyến khích Hiển thị thứ tự sắp xếp cho: Tiền tố chủ đề...
Top Bottom