Addon 2x [OzzModz] Admin Control Panel Improvements - Cải tiến Admin Control Panel XenForo 2 1.1.0 Patch 3

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
[OzzModz] Admin Control Panel Improvements - Cải tiến Admin Control Panel XenForo 2 1.1.0 Patch 3

Một số cải tiến và chỉnh sửa cho admin control panel
 • Trường tìm kiếm Ajax cho:
  • Người dùng bị cấm
  • Email bị cấm
  • Địa chỉ IP bị cấm
  • Địa chỉ IP không được khuyến khích
 • Hiển thị thứ tự sắp xếp cho:
  • Tiền tố chủ đề
  • Trang trợ giúp
  • Nhà cung cấp xác minh hai bước
  • Nâng cấp người dùng
  • Thống kê thành viên
  • Trường người dùng tùy chỉnh
  • Các trường chủ đề tùy chỉnh
 • Xem trước tiền tố chủ đề
 • Nhiều email và cấm ip (tách bằng dòng mới)
 • Hiển thị nút "add template modification" mà không cần chế độ phát triển
 • Trang trợ giúp thêm/lưu/ mà không thoát khỏi trang danh sách
 • Template modifiation thêm/lưu với/thoát ra khỏi trang danh sách
 • Neo Template modifiation
23123321132312312.png1212122121.png5445454545.png21211212121.png21122121221.png2112212112.png2112211212.png1221121212.png41441411.png
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

 • PB-ACPI-1.1.0 3.zip
  27.4 KB · Lượt xem: 7

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top