bao cao

 1. PVS

  Addon 2x Report reasons - Thêm lý do báo cáo cho XenForo 2

  Report reasons - Thêm lý do báo cáo cho XenForo 2 1.1.2 Add-on cho XenForo 2.1.7+. Add-on này cho phép tạo lý do báo cáo được xác định trước. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 2. PVS

  Addon 2x [BS] Auto close report - Tự động đóng báo cáo cho XenForo 2

  [BS] Auto close report - Tự động đóng báo cáo cho XenForo 2 1.0.0a Tự động đóng báo cáo sau khi đưa ra thông báo cảnh báo. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 3. PVS

  Addon 2x Report Alert - Cảnh báo Báo cáo cho XenForo 2

  Report Alert - Cảnh báo Báo cáo cho XenForo 2 2.0.0 RC Addon này sẽ giúp bạn gửi email/cảnh báo cho Moderator dựa trên các tùy chọn được cấu hình của bạn. Nó không hỗ trợ các chức năng sau: Gửi cảnh báo về những hành động Báo cáo mới Trả lời mới Cảnh báo đã giải quyết Cảnh báo đã mở Cảnh báo...
Top Bottom