bar

 1. PVS

  Tutorial 2x Custom Action Bar - Tùy chỉnh thanh Action cho XenForo 2

  Custom Action Bar - Tùy chỉnh thanh Action cho XenForo 2 Demo: Trước khi thêm code Sau khi thêm code Chỉ cần thêm đoạn code sau và template extra.less: .actionBar-action--edit:before, .actionBar-action--report:before, .actionBar-action--ip:before, .actionBar-action--delete:before...
 2. PVS

  Addon Scroll Progress Bar - Cuộn thanh tiến trình

  Scroll Progress Bar - Cuộn thanh tiến trình 1.5.10 Nếu trang của bạn thực sự dài, khách truy cập có thể cảm thấy như họ đang ở trong một đường hầm không bao giờ kết thúc khi họ cuộn trang. Vâng, tập lệnh jQuery nhỏ gọn này sẽ thêm thanh tiến trình kiểu dáng đẹp lên trên hoặc dưới cùng của trang...
 3. PVS

  Addon Mobile Browsers Address Bar Color - Màu sắc thanh địa chỉ trình duyệt điện thoại

  Mobile Browsers Address Bar Color - Màu sắc thanh địa chỉ trình duyệt điện thoại 2.0.0 Xem các màu sắc của thanh địa chỉ: Trước Sau Add-on này cho biết thêm một style property mới cho phép bạn chọn các màu sắc mà bạn muốn: Danh sách các hệ thống hỗ trợ: Chrome, Firefox OS and Opera...
 4. PVS

  Addon Tools Bar - Thanh công cụ

  Tools Bar - Thanh công cụ 2.1.0 Add-on này cho phép bạn tạo một thanh công cụ cho diễn đàn của bạn! Bạn có thể sử dụng lên đến 10 block xếp lớp. Với mỗi block, bạn có thể: - Kích hoạt Block - Font Awesome (bạn có thể chọn Font Awesome của bạn có sẵn trong...
Top Bottom