block

 1. PVS

  Tutorial 2x Add a Donate block on the Sidebar - Thêm block Donate vào Sidebar của XenForo 2

  Add a Donate block on the Sidebar - Thêm block Donate vào Sidebar của XenForo 2 Hướng dẫn này sử dụng widget để thêm block Donate vào Sidebar của XenForo 2. Cách làm như sau: Vào Admin panel : Appearance > Widgets > add a Widget. Widget definition : HTML Widget key : Donate Title ...
 2. PVS

  Tutorial 2x Add a radio block on the Sidebar - Thêm block radio vào Sidebar của XenForo 2

  Add a radio block on the Sidebar - Thêm block radio vào Sidebar của XenForo 2 Cách làm như sau: Vào ACP / Appearance / Widgets / add a Widget. Thiết lập các thông số như sau: Widget definition : HTML Widget key : Radio_By_ZOOM Title : Radio Forums list : Right sidebar Positioning : 100...
 3. laan

  Help Xin ai đó khắc phục lỗi không khóa được tv giùm em với ạ !!

  Như Hình , em khóa Thành viên thì nó Thông báo như vậy , đến giờ vẫn mò chưa ra ... nên mới hỏi các pro xem ntn ... ai giúp em với ạ , lỗi này nó quá lớn , vượt xa tầm tay của em :(
 4. PVS

  Addon 2x Sidebar Block Font Awesome - Thêm Font Awesome vào các block của Sidebar cho XenForo 2

  Sidebar Block Font Awesome - Thêm Font Awesome vào các block của Sidebar cho XenForo 2 1.0.0 Add-on này là nhỏ vì nó chỉ áp dụng các template modifications: Cài đặt: Tải về tập tin đính kèm và giải nén ra. Upload thư mục src lên máy chủ của bạn ngang với thư mục cài đặt XenForo. Vào...
 5. PVS

  Tutorial 2x Change the color of the blocks on your sidebar - Thay đổi màu sắc của block sidebar trong XenForo 2

  Change the color of the blocks on your sidebar - Thay đổi màu sắc của block sidebar trong XenForo 2 Thêm đoạn code này vào template EXTRA.less của bạn: /*color block sidebar*/ .block-minorHeader { background-color: #0f3652 !important; color: #FFF !important; } Chúc các bạn thành...
 6. PVS

  Tutorial 2x Căn chỉnh tiêu đề của các block trong sidebar cho XenForo 2

  Căn chỉnh tiêu đề của các block trong sidebar cho XenForo 2 Chỉ cần thêm đoạn code này vào template EXTRA.less của bạn: /*aligns the text of the sidebars blocks*/ .block-minorHeader { text-align:center; } Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 7. PVS

  Addon Block Disposable E-mail - Chặn E-mail dùng một lần

  Block Disposable E-mail - Chặn E-mail dùng một lần 2.0 Đây là một addon đơn giản để kiểm tra các email được nhập bởi người dùng trong quá trình đăng ký qua api của: validator.pizza ipqualityscore.com Validator.pizza là mặc định và nó không yêu cầu bất kỳ api key nhưng để sử dụng...
 8. PVS

  Hướng dẫn Tìm hiểu và cách dùng display: inline-block

  Tìm hiểu và cách dùng display: inline-block Thông thường, khi bạn muốn tạo một list đối tượng nằm ngang thì bạn cần phải sử dụng float:left/right. Tuy nhiên, các bạn có thể sử dụng display:inline-block để làm điều đó một cách đơn giản hơn. Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu các bạn cách sử...
 9. PVS

  Hướng dẫn Tìm hiểu phần tử Block (khối) và Inline (nội dòng)

  Tìm hiểu phần tử Block (khối) và Inline (nội dòng) Nếu nói về các thuộc tính CSS cho việc trang trí văn bản thì cũng chỉ có các thuộc tính mà bạn đã xem ở hai phần trước. Nhưng một cái khó nhất trong CSS đó là sử dụng kỹ thuật CSS Layout như thế nào cho chính xác để lên bố cục giao diện website...
 10. PVS

  Hướng dẫn Block spam COMPLETELY with no addons - Ngăn chặn spam hoàn toàn mà không cần addon

  Block spam COMPLETELY with no addons - Ngăn chặn spam hoàn toàn mà không cần addon Đây là cách dễ nhất để chặn 100% spam mà không cần bất kỳ addon nào. THIẾT LẬP SPAM BLOCKER Đầu tiên vào admin panel và đến Options > Spam Management. Thiết lập Maximum Messages to Check for Spam là 2 Thiết lập...
 11. PVS

  Hướng dẫn Widget Framework Poll Block - Chỉnh sửa block bỏ phiếu của Widget Framework

  Widget Framework Poll Block - Chỉnh sửa block bỏ phiếu của Widget Framework Điều này sẽ làm cho kết quả của bạn xuất hiện như sau: Trong template wf_widget_poll_block_result thay thế toàn bộ bằng đoạn code sau: <xen:edithint template="wf_default.css" /> <xen:edithint template="polls.css" />...
Top Bottom