border

 1. PVS

  Addon 2x Border - Đường viền cho XenForo 2 2.3

  Border - Đường viền cho XenForo 2 2.3 Dễ dàng thêm đường viền vào bất kỳ hình ảnh đính kèm nào trong bài viết hoặc cuộc trò chuyện. Tính năng: Liên kết Border sẽ được hiển thị trong các bài đăng chủ đề và tin nhắn cuộc trò chuyện. Tất cả phrase bắt đầu bằng border_ để thuận tiện cho bạn...
 2. PVS

  Addon 2x Border - Đường viền cho XenForo 2 2.2

  Border - Đường viền cho XenForo 2 2.2 Dễ dàng thêm đường viền vào bất kỳ hình ảnh đính kèm nào trong bài viết hoặc cuộc trò chuyện. Tính năng: Liên kết Border sẽ được hiển thị trong các bài đăng chủ đề và tin nhắn cuộc trò chuyện. Tất cả phrase bắt đầu bằng border_ để thuận tiện cho bạn...
 3. PVS

  Tìm hiểu thuộc tính border trong CSS

  Tìm hiểu thuộc tính border trong CSS Thuộc tính border trong CSS hay còn được xem là đường viền của phần tử. Để thêm đường viền cho phần tử, bạn cần chỉ ra các tham số: size độ rộng đường viền, style kiểu đường viền (nét liền, đứt, chấm ...) và màu đường viền. Thuộc tính border Cả ba tham số...
 4. PVS

  Addon 2x Border - Đường viền cho XenForo 2

  Border - Đường viền cho XenForo 2 1.4 Dễ dàng thêm đường viền vào bất kỳ hình ảnh đính kèm nào trong bài viết hoặc cuộc trò chuyện. Nếu bạn không thể chọn tiện ích mở rộng ImageMagick PECL, hãy liên hệ với máy chủ web của bạn và yêu cầu họ cài đặt nó. Chúc các bạn thành công. Nguồn...
 5. PVS

  Addon Border - Đường viền

  Border - Đường viền 1.5 Mô tả: Thêm một đường viền cho bất kỳ hình ảnh đính kèm trong bài viết. Hình ảnh chưa có đường viền Hình ảnh sau khi thêm đường viền Trang Options Group Permissions Yêu cầu: ImageMagick phải được cài đặt trên máy chủ của bạn. Để kiểm tra nếu ImageMagick đã được...
Top Bottom