Addon Border - Đường viền

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,625
Được Like
12,670
Border - Đường viền 1.5

Mô tả: Thêm một đường viền cho bất kỳ hình ảnh đính kèm trong bài viết.

pic001.jpg

Hình ảnh chưa có đường viền

pic002.jpg

Hình ảnh sau khi thêm đường viền

pic003.jpg

Trang Options

pic004.jpg

Group Permissions
Yêu cầu:
ImageMagick phải được cài đặt trên máy chủ của bạn. Để kiểm tra nếu ImageMagick đã được cài đặt trên máy chủ của bạn, bạn có thể chọn ImageMagick trong tùy chọn Attachments. Nếu không có ImageMagick cài đặt trên máy chủ của bạn, liên hệ với máy chủ web của bạn và yêu cầu họ cài đặt nó.

Cài đặt:
 1. Tải về border_v1.5.zip và giải nén ra
 2. Upload thư mục "library" lên thư mục gốc cài đặt Xenforo
 3. Từ Admin Control Panel, đến trang Install Add-on
 4. Import tập tin addon-Border_v1.5.xml
 5. Click vào nút Install Add-on
Group Permissions:

Thiết lập nhóm Administrative là Allow và các nhóm khác theo ý bạn.

How to use:
 1. Click vào liên kết 'Border' bên dưới bài viết.
 2. Click liên kết 'Add Border' từ tập tin đính kèm đã chọn.
 3. Click 'here' để trở lại bài viết.
 4. Tải lại trang.
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

 • border_v1.0.zip
  7.9 KB · Lượt xem: 5
 • border_v1.1.zip
  8 KB · Lượt xem: 6
 • border_v1.2.zip
  6.3 KB · Lượt xem: 4
 • border_v1.3.zip
  4.9 KB · Lượt xem: 9
 • border_v1.4.zip
  5 KB · Lượt xem: 6
 • border_v1.5.zip
  5.4 KB · Lượt xem: 11

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,625
Được Like
12,670
Update phiên bản 1.1
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,625
Được Like
12,670
Update phiên bản 1.2
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,625
Được Like
12,670
Update phiên bản 1.3
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,625
Được Like
12,670
Update phiên bản 1.4
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,625
Được Like
12,670
Update phiên bản 1.5
 

Top Bottom