cache

 1. PVS

  Addon 2x Redis Cache - Bộ nhớ cache Redis cho XenForo 2

  Redis Cache - Bộ nhớ cache Redis cho XenForo 2 2.9.0 Add-on này sử dụng Credis với nhà cung cấp bộ nhớ cache tuỳ chỉnh cho Redis (dựa trên Cm_Cache_Backend_Redis). Để có hiệu suất tốt nhất, hãy cài đặt phần mở rộng php: phpredis Troubleshooting Xin lưu ý rằng Redis rất nhạy cảm với độ trễ...
 2. PVS

  Hướng dẫn Sử dụng Cachewall trên cPanel để quản lý bộ nhớ cache cho website

  Sử dụng Cachewall trên cPanel để quản lý bộ nhớ cache cho website Cachewall là 1 bộ nhớ đệm website kết hợp với tường lửa. Cachewall hoạt động như một máy gia tốc HTTP, được thiết kế đặc biệt để tối ưu hóa hiệu suất trong việc phân phối các nội dung trang web cho khách truy cập. Bản sao của...
 3. PVS

  Addon Redis Flood Check - Kiểm tra Redis Flood

  Redis Flood Check - Kiểm tra Redis Flood 1.0.2 Di chuyển flood checking sử dụng Redis-based key atomic chứ không phải bảng scratch trong MySQL Nếu Session Cache được cài đặt và cấu hình; tự động sử dụng trên cache XenForo chuẩn. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 4. PVS

  Hướng dẫn XenForo Forum với Nginx fastcgi_cache đầy đủ trang bộ nhớ đệm của khách

  XenForo Forum với Nginx fastcgi_cache đầy đủ trang bộ nhớ đệm của khách Nginx bao gồm một module FastCGI, trong đó có chỉ thị cho bộ nhớ đệm nội dung năng động được phân phối từ backend PHP. Thiết lập này loại bỏ sự cần thiết phải có thêm các giải pháp bộ nhớ đệm trang như proxy ngược hoặc bổ...
 5. PVS

  Addon LCache Speed Up - Tăng tốc LCache

  LCache Speed Up - Tăng tốc LCache 1.0.4 LCache là một giải pháp bộ nhớ đệm cho phép tạo nhiều layer để lưu trữ dữ liệu. Nó cho phép đọc được lưu trữ trong SQLite APCu hoặc cho tốc độ trong khi nó lưu trữ các dữ liệu trong một layer thứ hai trên cơ sở dữ liệu của bạn. Bạn có thể đọc thêm về...
 6. PVS

  Addon BBCode Caching Tweaks - BBCode tinh chỉnh bộ nhớ đệm

  BBCode Caching Tweaks - BBCode tinh chỉnh bộ nhớ đệm 1.0.0 Tinh chỉnh XenForo bbcode bộ nhớ cache để bỏ qua bài viết nhỏ Options để thêm vào hiệu suất tùy chỉnh Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 7. PVS

  Addon Session Cache - Phiên Cache

  Session Cache - Phiên Cache 1.0.0 Cho phép thiết lập của một session cache chuyên biệt từ bộ nhớ cache XF bình thường Định nghĩa một section "sessionCache" của một section "cache". Đưa tất cả các tùy chọn tương tự, ngoại trừ $config['cache']['cacheSessions'] Chú thích: nếu section...
Top Bottom