cài đặt wordpress

  1. airhost.vn

    Hướng dẫn Website miễn phí với Softaculous

    1. Giới thiệu chung về Softaculous Đây là một thư viện các script mang tính thương mại, nhằm mục đích tự động hóa việc cài đặt website có mã nguồn mở hoặc phiên bản trả phí. Các scripts này được thực thi từ các website control panel như DirectAdmin, cPanel. Các ứng dụng của Softaculous cũng...
Top Bottom