chatbox

 1. PVS

  Addon 2x Chat 2 by Siropu - Thêm chatbox vào XenForo 2 2.2.11

  Chat 2 by Siropu - Thêm chatbox vào XenForo 2 2.2.11 Đây là một ứng dụng trò chuyện dựa trên AJAX thực hiện các cuộc gọi AJAX đến máy chủ để nhận tin nhắn mới. Tính năng chính Phòng Phòng dành riêng cho khách có hỗ trợ biệt danh Lưu trữ với tiêu chí tìm kiếm Trang trò chuyện hàng đầu Cuộc trò...
 2. PVS

  Addon 2x Chat 2 by Siropu - Thêm chatbox vào XenForo 2 2.2.8

  Chat 2 by Siropu - Thêm chatbox vào XenForo 2 2.2.8 Đây là một ứng dụng trò chuyện dựa trên AJAX thực hiện các cuộc gọi AJAX đến máy chủ để nhận tin nhắn mới. Tính năng chính Phòng Phòng dành riêng cho khách có hỗ trợ biệt danh Lưu trữ với tiêu chí tìm kiếm Trang trò chuyện hàng đầu Cuộc trò...
 3. PVS

  Addon 2x Chat 2 by Siropu - Thêm chatbox vào XenForo 2 2.2.7

  Chat 2 by Siropu - Thêm chatbox vào XenForo 2 2.2.7 Đây là một ứng dụng trò chuyện dựa trên AJAX thực hiện các cuộc gọi AJAX đến máy chủ để nhận tin nhắn mới. Tính năng chính Phòng Phòng dành riêng cho khách có hỗ trợ biệt danh Lưu trữ với tiêu chí tìm kiếm Trang trò chuyện hàng đầu Cuộc trò...
 4. PVS

  Addon 2x Chat 2 by Siropu - Thêm chatbox vào XenForo 2 2.2.6

  Chat 2 by Siropu - Thêm chatbox vào XenForo 2 2.2.6 Đây là một ứng dụng trò chuyện dựa trên AJAX thực hiện các cuộc gọi AJAX đến máy chủ để nhận tin nhắn mới. Tính năng chính Phòng Phòng dành riêng cho khách có hỗ trợ biệt danh Lưu trữ với tiêu chí tìm kiếm Trang trò chuyện hàng đầu Cuộc trò...
 5. PVS

  Tutorial 2x Discord Chatbox - Thêm Chatbox Discord cho XenForo 2.2

  Discord Chatbox - Thêm Chatbox Discord cho XenForo 2.2 Đây là một addon miễn phí được cung cấp bởi Widget Bot, cung cấp giải pháp widget miễn phí với tùy chọn nâng cấp lên các gói khác nhau để nhận được nhiều ưu đãi cao cấp hơn. Vui lòng kiểm tra https://widgetbot.io để biết thêm chi tiết. Tôi...
 6. PVS

  Addon 2x Chat 2 by Siropu - Thêm chatbox vào XenForo 2 2.2.0

  Chat 2 by Siropu - Thêm chatbox vào XenForo 2 2.2.0 Đây là một ứng dụng trò chuyện dựa trên AJAX thực hiện các cuộc gọi AJAX đến máy chủ để nhận tin nhắn mới. Tính năng chính Phòng Phòng dành riêng cho khách có hỗ trợ biệt danh Lưu trữ với tiêu chí tìm kiếm Trang trò chuyện hàng đầu Cuộc trò...
 7. PVS

  Addon 2x Chat 2 by Siropu - Thêm chatbox vào XenForo 2 2.1.20

  Chat 2 by Siropu - Thêm chatbox vào XenForo 2 2.1.20 Đây là một ứng dụng trò chuyện dựa trên AJAX thực hiện các cuộc gọi AJAX đến máy chủ để nhận tin nhắn mới. Tính năng chính Phòng Phòng dành riêng cho khách có hỗ trợ biệt danh Lưu trữ với tiêu chí tìm kiếm Trang trò chuyện hàng đầu Cuộc trò...
 8. PVS

  Addon 2x Chat 2 by Siropu - Thêm chatbox vào XenForo 2

  Chat 2 by Siropu - Thêm chatbox vào XenForo 2 2.1.18 Đây là một ứng dụng trò chuyện dựa trên AJAX thực hiện các cuộc gọi AJAX đến máy chủ để nhận tin nhắn mới. Tính năng chính Phòng Phòng dành riêng cho khách có hỗ trợ biệt danh Lưu trữ với tiêu chí tìm kiếm Trang trò chuyện hàng đầu Cuộc trò...
 9. PVS

  Addon DragonByte Shout [Lite] - Shoutbox DragonByte [Bản rút gọn]

  DragonByte Shout [Lite] - Shoutbox DragonByte [Bản rút gọn] 7.2.0 DragonByte Shout là cách lý tưởng để giữ cho các thành viên trên diễn đàn của bạn trong khi họ chờ đợi trả lời cho bài viết của họ. Nó có thể được sử dụng trong nhiều cách khác nhau - như một phòng chat dành cho thành viên, cho...
 10. PVS

  Addon Tin nhắn khi người dùng bị cấm từ shoutbox

  Tin nhắn khi người dùng bị cấm từ shoutbox 1.0 Add-on này hiển thị một thông điệp thích hợp khi bạn cấm người dùng trong chatbox. Nó chỉ hoạt động trong phiên bản PRO của add-on Taigachat! Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 11. PVS

  Addon Chat by Siropu - Hệ thống chat bởi Siropu

  Chat by Siropu - Hệ thống chat bởi Siropu 1.25.0.RC4 Tính năng Admin Kích hoạt Chat Kích hoạt Chat Room Kích hoạt Chat Page Hiển thị Room trong navigation Chế độ hiển thị (All Pages, Forums List Above, Forums List Below, Sidebar Below Visitor Panel, Sidebar Bottom, Chat Page Only, Embed) Cho...
Top Bottom