Addon Chat by Siropu - Hệ thống chat bởi Siropu

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,829
Được Like
12,688
Chat by Siropu - Hệ thống chat bởi Siropu 1.25.0.RC4

Tính năng Admin
 1. Kích hoạt Chat
 2. Kích hoạt Chat Room
 3. Kích hoạt Chat Page
 4. Hiển thị Room trong navigation
 5. Chế độ hiển thị (All Pages, Forums List Above, Forums List Below, Sidebar Below Visitor Panel, Sidebar Bottom, Chat Page Only, Embed)
 6. Cho phép thay đổi room trong chế độ embed
 7. Kích hoạt danh sách người chat
 8. Kích hoạt danh sách top chatters với giới hạn tùy chỉnh
 9. Ẩn người dùng sau x phút không hoạt động
 10. Kích hoạt cảnh báo tag
 11. Liên kết gắn tag người dùng đến profile của họ
 12. Kích hoạt avatar trong danh sách người dùng
 13. Kích hoạt avatars trong danh sách tin nhắn
 14. Kích hoạt màu sắc tin nhắn
 15. Kích hoạt bảng chọn màu sắc
 16. Chọn nếu người dùng bị cấm có thể xem cuộc trò chuyện
 17. Thiết lập tin nhắn hiển thị tối đa
 18. Thiết lập smilies tối đá sử dụng trong tin nhắn
 19. Xóa tin nhắn cũ hơn x ngày
 20. Xóa room không hoạt động trong x ngày
 21. Kích hoạt lệnh /whisper
 22. Kích hoạt lệnh /quit
 23. Kích hoạt lệnh /kick
 24. Hiển thị người dùng các lệnh của chat bot
 25. Chọn nút editor được hiển thị (bold, italic, underline, strike-through, link, image, media, quote, spoiler, code, smilies)
 26. Không cho phép BBCode nhất định
 27. Vô hiệu hóa tất cả BBCode
 28. Thiết lập mặc định cài đặt người dùng
 29. Hiển thị thông báo
 30. Làm mới kiểm soát rate (4 states)
 31. Kích hoạt Chat Page Sidebar
 32. Hiển thị widget top chatters trên chat page sidebar
 33. Notices (Bạn có thể sử dụng nhiều trong rotation)
 34. Ads (Bạn có thể sử dụng nhiều trong rotation) / Hỗ trợ cho Ads Manager là có sẵn.
All Pages Mode nó sẽ hiển thị một bar ở dưới cùng của cửa sổ với các tin nhắn được gửi qua và số lượng các chatter. Khi bạn nhấn chuột vào bar, trò chuyện được hiển thị và bạn có thể trò chuyện từ bất kỳ trang nào bất cứ lúc nào. Bằng cách này bạn không cần phải ở lại trên trang cụ thể để trò chuyện.

Embed Mode
cho phép bạn nhúng trò chuyện với bất cứ phòng nào bất cứ nơi nào bạn muốn trong template sử dụng một template callback với XF's Template Modifications System.

Ngoài ra còn có một chế độ gọi là Full Page Mode cho phép bạn nhúng trò chuyện bằng iframe. Để sử dụng nó, bạn chỉ cần thêm /fullpage vào cuối URL trang chat.

Rooms (User Group Based Permissions)

 • Tùy chọn Admin để kích hoạt/vô hiệu hóa tính năng room.
 • Người dùng có thể Thêm/Chỉnh sửa/Xóa Rooms từ bên trong trò chuyện nếu họ có permission.
 • Admin có thể tạo room với user group based permissions.
 • Người dùng có thể đặt mật khẩu bảo vệ các room của họ nếu họ có permission.
 • Người dùng có thể bỏ qua mật khẩu nếu họ có permission.
 • Bạn có thể xem những ai sẽ trò chuyện trong room.
 • Bằng cách sử dụng /room và sau khi gõ bạn có thể tìm kiếm room.
Lệnh /whisper (Permission based)
Cho phép bạn gửi tin nhắn cho các chatter và phần tốt nhất là nó hỗ trợ nhiều người cùng một lúc.

/whisper [User 1, User 2] tin nhắn của bạn

Bạn có thể viết này bằng tay hoặc bạn có thể nhấp vào liên kết "Whisper" mới trong trình đơn hành động người dùng. Nếu bạn nhấp vào nhiều người dùng hành động "Whisper" , họ sẽ được thêm vào nhóm.

Khi tin nhắn hiện lên, bạn có thể xem những người khác nhận được tin nhắn và nếu bạn click vào văn bản "Whisper", bạn có thể gửi một tin nhắn mới vào cùng một nhóm, mà không cần phải bấm lại vào liên kết "Whisper" của họ.

Lệnh /whisper có thể được chuyển trên mọi nơi tắt/mở từ tùy chọn quản trị và cũng có cho phép nhóm người dùng.

Lệnh /me (User Group Based Permissions)

 • Kích hoạt/Vô hiệu hóa lệnh /me.
 • Thiết lập nếu lệnh được hiển thị bởi chat bot.
Lệnh /quit (User Group Based Permissions)
 • Kích hoạt/Vô hiệu hóa lệnh /quit.
 • Thiết lập nếu lệnh được hiển thị bởi chat bot.
Lệnh sẽ hiển thị một tin nhắn tới tất cả người dùng: Username has left the chat.

Nếu bạn viết một cái gì đó sau lệnh, tin nhắn đó sẽ được bao gồm trong thông báo: Username has left the chat (Tin nhắn của bạn).

Lệnh /prune (User Group Based Permissions)

 • Sẽ xóa tất cả tin thắn trong room hiện thời.
 • Bằng cách thêm ALL sau lệnh, nó sẽ xóa tất cả các tin nhắn trong tất cả các phòng.
 • Bằng cách thêm username của người dùng sau lệnh, nó sẽ xóa tất cả tin nhắn của người dùng đó ra khỏi phòng.
Lệnh /status (User Group Based Permissions)
Cho phép bạn thiết lập một trạng thái sẽ được hiển thị dưới tên người dùng của bạn trong danh sách chatters. Tình trạng này cũng có thể được thiết lập từ các tùy chọn người dùng.

Lệnh /mute (User Group Based Permissions)

Cho phép bạn tắt tiếng người dùng từ các room cho x giờ (quy định trong tùy chọn admin). Dùng tắt tiếng thì người dung sẽ không biết rằng các tin nhắn được đăng sẽ không được lưu lại và chỉ hiển thị cho người dùng đó.

Lệnh /kick (User Group Based Permissions)

Cho phép bạn kick người dùng từ các room cho x giờ (quy định trong tùy chọn admin).

Lệnh /clear

Sẽ dọn dẹp tất cả các tin nhắn trong cửa sổ chat (không xóa chúng).

Lệnh /rules

Sẽ hiển thị một overlay với nguyên tắc mà bạn đã thiết lập.

Lệnh /rooms

Sẽ hiển thị các room có sẵn.

Lệnh /help

Sẽ hiển thị một overlay với thông tin về các lệnh chat.

Lệnh /user

Bằng cách gõ /user tiếp theo là một username, sẽ chỉ hiển thị các tin nhắn liên quan đến người dùng đó.

Lệnh /giphy

Sẽ đăng một hình ảnh GIF ngẫu nhiên sử dụng dịch vụ Giphy. Nếu một từ khóa được quy định, GIF sẽ được ngẫu nhiên dựa trên từ khóa đó.

Bot Responses

Cho phép bạn thiết lập các từ khóa có thể kích hoạt tin nhắn tự động gửi bởi chat bot.

Bot Messages

Cho phép bạn tự động gửi tin nhắn cùng một thời gian dự kiến.

Desktop Notifications

Cho phép bạn hiển thị thông báo trên màn khi có tin nhắn mới và cửa sổ chat là không tập trung. Bạn có thể đặt các loại tin nhắn được hiển thị (bình thường, thì thầm, tag, bot). Người dùng có tùy chọn để vô hiệu hóa điều này từ cài đặt của họ.

Default Joined Rooms

Tính năng này sẽ thiết lập các room mặc định cho người dùng trò chuyện mới. Các room có thể được lựa chọn từ các tùy chọn trò chuyện admin và nó chỉ hoạt động với các room mà không yêu cầu mật khẩu. Đối với các room được phép dựa trên các điều khoản sẽ được xem xét trước khi gia nhập.

Keep Session Alive
Nếu được kích hoạt, các cuộc trò chuyện đang hoạt động sẽ được cập nhật mỗi 5 phút để giữ cho chúng tồn tại.

Set last active tab default
Nếu được kích hoạt, room kích hoạt cuối cùng tab trong các cuộc trò chuyện sẽ được thiết lập như mặc định trên tải trang tiếp theo.

Top Chatters

 • Kích hoạt/Vô hiệu hóa danh sách top chatter list với giới hạn.
 • Admin có thể thiết lập lại danh sách top chatters bất cứ lúc nào.
Thông báo hiển thị (Bởi Chat Bot)
 • Người dùng đã bị banned
 • Người dùng đã được unbanned
 • Người dùng đã tham gia room
 • Người dùng đã rời room
 • Người dùng đã đăng ký
Hiển thị Forum Threads & Posts mới
 1. Chọn để hiển thị các chủ đề mới
 2. Chọn để hiển thị các bài viết chủ đề mới
 3. Chọn để hiển thị trích dẫn nội dung bài viết (với chiều dài kiểm soát)
 4. Chọn để hiển thị bài viết từ diễn đàn được lựa chọn
Các tin nhắn sẽ được đăng bởi Chat Bot và bạn có thể đặt tên cho nó.

Hiển thị hành động kiểm duyệt ban

Nếu được kích hoạt, hành động kiểm duyệt ban/unban sẽ được hiển thị trong các cuộc trò chuyện bằng chat bot.

Style Properties

Cho phép bạn thay đổi style gần như mọi yếu tố của cuộc trò chuyện.
Bạn cũng có thể thay đổi các biểu tượng hình ảnh và thiết lập avatar bot.

Hỗ trợ Font Awesome

Cho phép bạn sử dụng biểu tượng Font Awesome thay vì biểu tượng hình ảnh. Bạn có thể chọn biểu tượng của riêng bạn và bạn thậm chí có thể bao gồm Font Awesome nếu bạn không cài đặt.

Permissions

 1. View chat
 2. Use chat
 3. View archive
 4. Search archive
 5. Edit own messages
 6. Edit messages by anyone
 7. Delete own messages
 8. Delete messages by anyone
 9. Delete all messages
 10. Ban users from chat
 11. View banned users
 12. Join rooms
 13. Join multiple rooms
 14. Add rooms
 15. Password protect rooms
 16. Bypass Password
 17. Delete any room
 18. Edit any room
 19. Use /me command
 20. Use /whisper command
 21. Use /quit command
 22. Use /kick command
 23. Allow room authors to use /kick command
 24. Choose display mode
 25. Use color
 26. Manage reports
 27. Report messages
 28. View whispers (Optional for Admins/Moderators)
 29. Read whispers (Optional for Admins/Moderators)
 30. Edit notices
 31. View Ads
Tính năng người dùng
 1. Kích hoạt/Vô hiệu hóa âm thanh
 2. Cửa sổ Chat tối đa
 3. Inverse Direction
 4. Thiết lập vị trí editor chat (top hoặc bottom) - Yêu cầu làm mới trang.
 5. Ẩn/Hiện tin nhắn bot
 6. Ẩn/Hiện danh sách chatters
 7. Ẩn tin nhắn từ người dùng bỏ qua
 8. Ẩn desktop notifications
 9. Kích hoạt/Vô hiệu hóa Chat (Không áp dụng cho Chat Page Mode)
 10. Chọn chế độ hiển thị
 11. Thiết lập màu sắc tin nhắn sử dụng color picker
 12. User Tagging (Khi bạn gửi với @Username, người dùng sẽ thấy thông báo đó nhấn mạnh và nếu tùy chọn cảnh báo gắn tag được kích hoạt, người dùng cũng sẽ nhận được một thông báo cảnh báo)
 13. Xem Archive (dựa trên Permissions)
 14. Xem Top Chatters
 15. Xem người dùng bị cấm (dựa trên Permissions)
 16. Chỉnh sửa/Xóa tin nhắn sở hữu (dựa trên Permissions)
 17. Xóa tất cả tin nhắn (Từ một số room hoặc từ tất cả các room)
 18. Đăng xuất chat
Tính năng Moderator (dựa trên Permissions)
 1. Cấm người dùng tạo các room nhất định hoặc của toàn bộ trò chuyện trong nhiều giờ, ngày, tuần, tháng, năm hoặc vĩnh viễn.
 2. Kick người dùng
 3. Tắt tiếng người dùng
 4. Chỉnh sửa/Xóa bất kỳ tin nhắn
Tính năng lưu trữ (dựa trên Permissions)
 1. Tìm kiếm theo room hoặc trong tất cả các room
 2. Tìm kiếm bởi từ khóa
 3. Tìm kiếm bởi username (Bạn có thể tìm kiếm theo nhiều người dùng)
 4. Tìm kiếm bởi ngày (bắt đầu/kết thúc)
Các nút editor làm việc như XenForo, có nghĩa rằng nếu bạn nhấp vào liên kết, hình ảnh, media, bạn sẽ có được một popup để chèn dữ liệu.

Âm thanh cảnh báo Chat
Có 5 âm thanh cảnh báo khác nhau cho các tin nhắn: normal, whisper, bot, tag và error.

Tải lên hình ảnh
Tải lên hình ảnh trò chuyện trực tiếp. Tải lên tập tin đính kèm không liên kết với bất kỳ bài viết. Hình ảnh tải lên có thể được đăng trong bất kỳ room bất cứ lúc nào bạn muốn bằng cách chọn chúng từ danh sách hình ảnh hiển thị khi nhấp vào nút bbcode "Image".

Quy tắc Chat
Cho phép bạn thiết lập các quy tắc trò chuyện. Nếu quy định này được thiết lập, một liên kết sẽ xuất hiện trên thanh tiêu đề trò chuyện và khi nhấn vào, các quy tắc sẽ bật lên trong overlay.

Hành động chỉnh sửa, xóa và prune sẽ được phản ánh tất cả các chatters trên làm mới trò chuyện mà không cần phải tải lại trang.

chatAddRoom.png chatAdminOptions.png chatArchive.png chatForumActivity.png chatPage.png chatRooms.png chatTopChatters.png chatUserActions.png chatUserGroupPerms.png chatUserOptions.png
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: Online​
 

Đính kèm

 • Chat.By.Siropu.v1.24.3.zip
  240.6 KB · Lượt xem: 199
 • Chat.By.Siropu.v1.25.0.RC4.zip
  679.6 KB · Lượt xem: 311

leejuu

Private
Tham gia
04/12/2016
Bài viết
41
Được Like
14
có hướng dẫn cài đặt không b. mình up addon lên host rồi, xong cần làm gì nữa để nó hiện ra bạn.
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,829
Được Like
12,688
up lên rồi bạn phải vào acp để cài đặt tập tin xml nữa nha, nếu cài đặt rồi thì vào user > User group permission để set quyền cho các nhóm nữa
 

leejuu

Private
Tham gia
04/12/2016
Bài viết
41
Được Like
14
up lên rồi bạn phải vào acp để cài đặt tập tin xml nữa nha, nếu cài đặt rồi thì vào user > User group permission để set quyền cho các nhóm nữa
Mình cài đặt xml rùi bạn. nhưng nó chưa hiện ra bảng chát, để hiện ra mình còn cần cái thêm gì không bạn. trang mình chưa có addon nào cả
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,829
Được Like
12,688
bạn set quyền cho các group nữa nha
 

leejuu

Private
Tham gia
04/12/2016
Bài viết
41
Được Like
14
bạn set quyền cho các group nữa nha
Mình đã làm được rồi, nhưng còn vài vấn đề chưa theo ý mình, nếu được mong bạn có thể giải đáp
 

Đính kèm

 • 1231231.jpg
  1231231.jpg
  225.9 KB · Lượt xem: 444
Sửa lần cuối:

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,829
Được Like
12,688
bạn xem xét kỹ bài viết nha, tất cả đều được thiết lập tại options của add-on đó
 

ducga

Private
Tham gia
30/10/2015
Bài viết
25
Được Like
4
em cài hết rồi cả set quyền hiển thị mà cũng không hiện trên forum của em là sao ạ
 

huynhtantruc

Private
Tham gia
10/02/2017
Bài viết
6
Được Like
1
"Callback Siropu_Chat_Listener::init_dependencies is invalid (Invalid Method)."
Khi install addon bằng file xml nó báo bị lỗi này thì làm sao bạn?
Mình đang cần 1 addon chat có chia nhiều room riêng như này, không biết còn cái nào tương tự không
 

tuoitre

Private
Tham gia
12/10/2015
Bài viết
23
Được Like
5
các bạn cho tớ hỏi, làm sao để con bot biết ai đang gọi nó ? phần bot repsone ấy..
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,829
Được Like
12,688
Update phiên bản 1.25.0.RC4
 

Huu Duc

Private
Tham gia
03/12/2016
Bài viết
18
Được Like
12
Sao mình set quyền cho các nhóm rồi mà bị như vầy là sao ? @PVS
Forbidden
You don't have permission to access /chat/ on this server.
 
Sửa lần cuối:

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,829
Được Like
12,688
Không có đâu bạn, chỉ có vào phrase dịch từng cái thôi
 

Imuzik

Private
Tham gia
12/08/2015
Bài viết
9
Được Like
5
@PVS a liệt kê ra mấy cái cần dịch trong phrase dùm e với
 

Imuzik

Private
Tham gia
12/08/2015
Bài viết
9
Được Like
5
chỉnh cho nó nằm ở giữa sao a , dưới cái thống kê bài viết @PVS
upload_2017-8-3_15-13-23.png
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,829
Được Like
12,688
Bạn tìm trong options thử xem nó có chọn vị trí đặt không, mình chưa tìm hiểu nó nên cũng không rõ lắm
 

tuoitre

Private
Tham gia
12/10/2015
Bài viết
23
Được Like
5
cả nhà cho mình hỏi là mình muốn con bot gọi tên người gọi lệnh thì làm như thế nào nhỉ ??
ví dụ a : xin chào, bot : xin chào a chẳng hạn
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Mr. Tuấn

Mobile/Zalo: 0988 488 096

Telegram: bluekpro

Email: [email protected]

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Top Bottom