xenforo add-ons

 1. PVS

  Addon UI.X Addon - Addon mở rộng UI.X

  UI.X Addon - Addon mở rộng UI.X 1.1.2 Các style của Audentio thường yêu cầu các bạn phải cài đặt thêm add-on UI.X này. Vậy nên add-on này là không thể thiếu khi các bạn cài đặt style do Audentio sản xuất. Cài đặt: Upload nội dung của thư mục "upload" lên thư mục gốc cài đặt Xenforo Từ AdminCP...
 2. PVS

  Addon Bump a Thread - Bump chủ đề

  Bump a Thread - Bump chủ đề 1.2.0 Bump một chủ đề, mà không thực hiện một bài viết. Chỉ cần nhấp vào "Bump". Xong. Vị trí là trên công cụ chủ đề. Chỉ những người dùng mà bạn cho phép có thể bump thread. Hoặc cho phép một nhóm mới, hoặc đưa nó cho một người kiểm duyệt trên diễn đàn cụ thể...
 3. PVS

  Addon XenProduct Manager Categories - Quản lý chuyên mục XenProduct

  XenProduct Manager Categories - Quản lý chuyên mục XenProduct 2.0.0 Với XenProduct Manager Categories, các chuyên mục cuối cùng cũng đã được đưa đến XenProduct Manager! Tính năng: Usergroup permissions Block Categories trong sidebar XenProduct Manager Thêm/Chỉnh sửa categories: Title (Tiêu...
 4. PVS

  Addon Nodes Icon Tweak - Tinh chỉnh biểu tượng các Node

  Nodes Icon Tweak - Tinh chỉnh biểu tượng các Node 2.3.2 Nodes Icon Tweak cho phép bạn dễ dàng thay đổi các biểu tượng mặc định của các node (đọc, chưa đọc, các trang và liên kết) của bạn. Bốn loại biểu tượng thay thế có sẵn: Font Awesome Các biểu tượng được tải từ máy chủ của bạn Sprite image...
 5. PVS

  Addon Mandatory Presentation - Trình bày bắt buộc

  Mandatory Presentation - Trình bày bắt buộc 2.0.0 Với Mandatory Presentation, add-on này cho phép bạn bắt buộc tất cả các thành viên mới của bạn phải tạo ra một chủ đề trình bày trước khi có thể tương tác trên diễn đàn của bạn. Khi một thành viên mới tự giới thiệu mình, trình bày của họ sau đó...
 6. PVS

  Addon Thread Stencils - Tô khuôn chủ đề

  Thread Stencils - Tô khuôn chủ đề (Mặc định và tùy chỉnh nội dung cho bài viết mỗi diễn đàn) 1.0.0 Addon này cho phép bạn ấn định trước nội dung editor khi ai đó tạo ra một chủ đề mới. Bạn có thể xác định các văn bản cho mỗi diễn đàn. Cách hoạt động: Khi bạn chỉnh sửa một node trong ACP, bạn...
 7. PVS

  Addon Resources on ForumHome - Tài nguyên trên trang chủ diễn đàn (ThemesCorp)

  Resources on ForumHome - Tài nguyên trên trang chủ diễn đàn (ThemesCorp) 1.0.1 Add-on này cho phép bạn tạo ra một block để hiển thị các tài nguyên RM! Add-on này cho phép bạn xem một block hiển thị các cột khác nhau dựa trên các tiêu chí cụ thể. (categories, most popular resources, top...
 8. PVS

  Addon Partners (or sponsors) - Đối tác (hoặc nhà tài trợ)

  Partners (or sponsors) - Đối tác (hoặc nhà tài trợ) 2.1.0 Add-on cho phép bạn hiển thị một block bên dưới các diễn đàn với các liên kết đến đối tác. Tất nhiên, bạn có thể sử dụng nó cho mục đích khác. (Nhà tài trợ) Tùy chọn chung: (cho forum list & chế độ sidebar) Kích hoạt/Vô hiệu hóa add-on...
 9. PVS

  Addon XenBlog - Thêm blog vào Xenforo

  XenBlog - Thêm blog vào Xenforo 1.1.0 Add-on này thêm một hệ thống viết blog vào diễn đàn của bạn. Tính năng: Hệ thống viết blog Chỉ định các blog đến categories Hỗ trợ file đính kèm Admin có thể thêm 3 loại vào blog: Plain text với BBcode và hỗ trợ smiley HTML PHP (using the $output...
 10. PVS

  Addon User Upgrades - Nâng cấp người dùng

  User Upgrades - Nâng cấp người dùng 1.8.1a Add-on này cho biết thêm các tính năng bổ sung cho việc xây dựng trong chức năng nâng cấp người dùng. Tính năng: Các tính năng khác được tạo ra bởi add-on: User Upgrade Categories Search User Upgrades Detailed Transaction Log Manually Upgrade User...
 11. PVS

  Hướng dẫn Install fonts in XenForo - Cài đặt phông chữ trong Xenforo

  Install fonts in XenForo - Cài đặt phông chữ trong Xenforo Thêm đoạn code sau vào cuối template EXTRA.css của bạn: /* <----- start FONTS ------->*/ @font-face { font-family: 'ecliptic'; src: url('./styles/default/xenforo/fonts/ecliptic.eot'); src...
 12. PVS

  Addon Advanced permissions - Quyền nâng cao

  Advanced permissions - Quyền nâng cao 1.3.0 Addon này sẽ giúp hạn chế hoặc mở rộng quyền cho các nhóm và người dùng. 1. Nghị quyết về việc đặt các liên kết trong bài viết và hồ sơ (Resolution on placing links in posts and profile). Với chức năng này, bạn có thể ngăn chặn thư rác, cùng với sự...
 13. PVS

  Addon Social Connect - Kết nối mạng xã hội (cho Facebook và Twitter)

  Social Connect - Kết nối mạng xã hội (cho Facebook và Twitter) 2.2.5 Social Connect cho phép các thành viên của bạn kết nối với tài khoản diễn đàn của họ vào Facebook và Twitter. Bằng cách này, khi các thành viên của bạn gửi một chủ đề mới, cập nhật tình trạng của họ hoặc được tặng giải...
 14. PVS

  Addon OS/Browser Display - Hiển thị Hệ điều hành/Trình duyệt

  OS/Browser Display - Hiển thị Hệ điều hành/Trình duyệt 1.0.13 Bạn muốn biết hệ điều hành và trình duyệt các thành viên của bạn đang sử dụng? Add-on này là dành cho bạn! OS/Browser Display sẽ hiện hệ điều hành và trình duyệt các thành viên của bạn đang sử dụng trong bài viết và PC.* Tính...
 15. PVS

  Addon Recent Posts - Bài viết gần đây (bởi Siropu)

  Recent Posts - Bài viết gần đây (bởi Siropu) 1.5.0 Add-on này cho phép bạn hiển thị một danh sách các bài viết gần đây trong sidebar diễn đàn (hoặc tất cả các sidebar) hoặc trên/dưới danh sách diễn đàn. Bạn cũng có thể nhúng nó bằng cách sử dụng Widget Framework. Tính năng: Thiết lập để hiển...
 16. PVS

  Addon Showcase "Item Management System" - Showcase "Hệ thống quản lý Item" (Reviews, Guides, Garage)

  Showcase "Item Management System" - Showcase "Hệ thống quản lý Item" (Reviews, Guides, Garage) 2.6.0 Showcase là một "Item Management System" thiết kế dành cho các chủ sở hữu diễn đàn cung cấp giao diện cho người dùng của họ để "showcase" item VISUALLY thông qua việc sử dụng các hình ảnh tải...
 17. PVS

  Addon Show Similar Threads On Thread Creation - Hiện chủ đề tương tự trong tạo chủ đề mới

  Show Similar Threads On Thread Creation - Hiện chủ đề tương tự trong tạo chủ đề mới 1.1.7 Add-on này cho thấy một danh sách các chủ đề tương tự như tiêu đề bạn gõ của một chủ đề mới. Ngoài ra, nó tùy chọn hiển thị một danh sách các chủ đề tương tự ở dưới cùng của mỗi chủ đề trong diễn đàn...
 18. PVS

  Addon Marketplace - Thị trường

  Marketplace - Thị trường 1.0.0 Release Candidate 2 Add-on này được thiết kế để điền đầy đủ vào các yêu cầu của người dùng đã được yêu cầu cho một thị trường add-on tốt với nhiều tùy chọn. Add-on này chứa vài tính năng mà không có sẵn trong bất kỳ nền tảng eCommerance công bố công khai cho đến...
 19. PVS

  Addon Printer Friendly - Máy in thân thiện

  Printer Friendly - Máy in thân thiện 1.0.1 Xem trang web của bạn trong một định dạng máy in thân thiện! Addon này cho phép bạn xem bất kỳ trang nào trên trang web XenForo của bạn trong một định dạng printable-friendly! Tính năng: Chuyển đổi định dạng máy in trên bất kỳ trang nào. 'Legacy'...
 20. PVS

  Addon Post Comments - Bình luận bài viết

  Post Comments - Bình luận bài viết 2.0 Add-on này sẽ thêm bình luận trong bài viết. Sau khi bạn cài đặt add-on đi đến các group mà bạn muốn sử dụng Post Comment System, sau đó chỉnh sửa group permissions đó, tất cả các cách phía dưới bạn sẽ thấy một thiết lập cho phép mới được thêm vào: Post...
Top Bottom