Addon XenProduct Manager Categories - Quản lý chuyên mục XenProduct

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
XenProduct Manager Categories - Quản lý chuyên mục XenProduct 2.0.0

Với XenProduct Manager Categories, các chuyên mục cuối cùng cũng đã được đưa đến XenProduct Manager!

Tính năng:
 • Usergroup permissions
 • Block Categories trong sidebar XenProduct Manager
 • Thêm/Chỉnh sửa categories:
  • Title (Tiêu đề)
  • Description (Mô tả)
  • Enable/Disable (Kích hoạt/Vô hiệu hóa)
  • Display order (Thứ tự hiển thị)
 • Sản phẩm được lưu giữ khi loại bỏ các categories
 • Sản phẩm vẫn được hiển thị trong danh sách sản phẩm nếu một categories bị vô hiệu hóa hoặc nếu add-on bị vô hiệu hóa/gỡ cài đặt
Screenshot_1.png Screenshot_3.png Screenshot_4.png Screenshot_5.png Screenshot_6.png Screenshot_7.png Screenshot_8.png Screenshot_9.png
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: Internet​
 

Đính kèm

 • XenProducts.Categories.v2.0.0.zip
  16.6 KB · Lượt xem: 14
 • Like
Reactions: THB

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top