xenforo add-ons

 1. PVS

  Addon News Portal - Cổng thông tin tin tức

  News Portal - Cổng thông tin tin tức 1.13 Khi người dùng nhấp vào mục "news" thì sau đó họ sẽ được đưa đến các cuộc thảo luận trên diễn đàn và không phải là một article view hoặc một số điều khác. IE này chỉ là một cách ưa thích để hiển thị tin tức hoặc nội dung gần đây. Tính năng: Hiển thị...
 2. PVS

  Addon Resource Category User View Permissions - Quyền xem Resource Category cho người dùng

  Resource Category User View Permissions - Quyền xem Resource Category cho người dùng Addon này cho phép bạn chọn nhóm người dùng có thể xem một resource category. Add-on hoạt động như thế nào? Trong mỗi Resource Category bạn có thể chọn các nhóm có quyền truy cập vào category đó. Nó trông...
 3. PVS

  Addon Moderator Essentials - Mở rộng chức năng người điều hành

  Moderator Essentials - Mở rộng chức năng người điều hành 1.11.4 Moderator Essentials cung cấp cho moderator của bạn với các công cụ có giá trị và tính năng giúp làm cho công việc hàng ngày của họ dễ dàng hơn nhiều. Tính năng chính là một front end Moderator Log cho phép moderator của bạn xem...
 4. PVS

  Addon MicroSupport Commercial Unlimited - MicroSupport thương mại không giới hạn

  MicroSupport Commercial Unlimited - MicroSupport thương mại không giới hạn 1.1.0 Microsupport là một ticket và hệ thống hỗ trợ trực tiếp. Các thành viên sẽ có thể tải về FAQs và nhiều hơn nữa từ hệ thống này. Tập tin index.php chính là mã hóa ionCube Không có tùy chọn khác cho việc này trừ khi...
 5. PVS

  Addon Tin nhắn khi người dùng bị cấm từ shoutbox

  Tin nhắn khi người dùng bị cấm từ shoutbox 1.0 Add-on này hiển thị một thông điệp thích hợp khi bạn cấm người dùng trong chatbox. Nó chỉ hoạt động trong phiên bản PRO của add-on Taigachat! Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 6. PVS

  Addon Master Badge - Bậc thầy huy hiệu

  Master Badge - Bậc thầy huy hiệu 2.1.3 Add-on này có thể không làm việc tốt với các add-on sau Trophies Template Modification System (TMS) Hãy vô hiệu hóa chúng trước khi cài đặt/nâng cấp. Giới thiệu: Master Badge là một cải tiến lớn về hệ thống huy hiệu bằng cách cho phép quản trị viên tạo...
 7. PVS

  Addon Linkback - Liên kết trở lại

  Linkback - Liên kết trở lại 1.2 Linkback ghi lại tất cả các pingbacks/refbacks và gửi về pingback mong muốn. Tương tự như các chức năng của vBSEO. - Hệ thống Refback/Pingback - Hệ thống XML-RPC Ping Anti-Spam - Blacklist - Keyword - Xem danh sách incoming Ref / Ping-backs trong các chủ đề có...
 8. PVS

  Addon Invite System - Hệ thống mời

  Invite System - Hệ thống mời 2.1.2 Add-on này cho phép các thành viên của bạn có thể gửi thư mời để có bạn bè trên diễn đàn của bạn. Nó cũng có thể vô hiệu hóa quá trình đăng ký, vì vậy chỉ những người dùng với một mail mời có hiệu lực mới có thể đăng ký cho họ! Cài đặt: Tải lên thư mục...
 9. PVS

  Addon HTML Newsletter Premium Template - Template cao cấp cho HTML Newsletter

  HTML Newsletter Premium Template - Template cao cấp cho HTML Newsletter 1.1.0 Đây là một premium template cho add-on HTML Newsletter Generator. Template này hiện hỗ trợ chủ đề đặc trưng, chủ đề và resource manager. Màu sắc có thể được thay đổi theo các tùy chọn HTML Newsletter Premium Theme...
 10. PVS

  Addon HTML BBCode (Cho phép bảo vệ)

  HTML BBCode (Cho phép bảo vệ) 1.0.8 Addon này cho phép các thành viên của bạn với sự cho phép thích hợp để viết raw HTML trong thẻ BBCode [parsehtml]. Hiện nay các thẻ chỉ được kích hoạt trong các chủ đề, xem trước bài viết (chỉnh sửa, trả lời, chủ đề mới) và cuộc trò chuyện. Hỗ trợ XenPorta...
 11. PVS

  Addon Guest Post Username Change - Thay đổi tên người dùng bài viết của khách

  Guest Post Username Change - Thay đổi tên người dùng bài viết của khách 1.0.0 Add-on này cho phép bạn thay đổi tên người dùng của khách với các bài viết và các chủ đề được tạo ra bởi khách. Điều này được thực hiện bằng cách sử dụng hệ thống kiểm duyệt số lượng lớn. Thay đổi tên người dùng của...
 12. PVS

  Addon Game Servers - Máy chủ trò chơi

  Game Servers - Máy chủ trò chơi 1.0.4 Game Servers là một addon cho phép bạn hiển thị một danh sách các trò chơi và voice servers bao gồm số lượng người chơi hiện tại của họ và các liên kết để kết nối với họ. Như đã đề cập trong các yêu cầu, máy chủ web của bạn phải hỗ trợ đầy đủ các văn bản...
 13. PVS

  Addon Events - Sự kiện

  Events - Sự kiện 1.0.1 Events là một tính năng phong phú cung cấp một hệ thống quản lý sự kiện và lịch để cài đặt cho XenForo của bạn. Tóm tắt tính năng Tạo và chỉnh sửa các sự kiện Tính năng sự kiện Tự động tạo các chủ đề thảo luận hoặc nhiều sự kiện hiện có liên kết với các chủ đề Mời...
 14. PVS

  Addon Facebook Avatar - Ảnh đại diện Facebook

  Facebook Avatar - Ảnh đại diện Facebook 1.0.8 Addon này cho phép người dùng có thể sử dụng hồ sơ facebook của họ trên các diễn đàn XenForo. Addon này cũng ảnh hưởng avatar hồ sơ cá nhân của người dùng khi người dùng sử dụng facebook để đăng ký hoặc tạo một tài khoản hiện có. Nhưng với người...
 15. PVS

  Addon Dead Link Management - Quản lý liên kết chết

  Dead Link Management - Quản lý liên kết chết 1.2 Sau khi cài đặt, bạn tìm thấy "Dead Link Managment" trong Tools và Rebuild Caches. Cuộn xuống và thiết lập khung thời gian của bạn. Có lẽ nó là tốt hơn để chọn khung thời gian nhỏ hơn, làm cho tìm kiếm cần có thời gian. Chạy bảo trì này phải...
 16. PVS

  Addon DragonByte Shop - Cửa hàng DragonByte (Pro)

  DragonByte Shop - Cửa hàng DragonByte (Pro) 4.4.0 DragonByte Shop là mod cửa hàng tiên tiến nhất cho đến nay. DragonByte Shop là mod hoàn hảo để đi cùng với hầu như bất kỳ các điểm sửa đổi. Sử dụng Hầu hết các cửa hàng khác sửa đổi bổ sung hỗ trợ cho hành động chứng khoán nhất định, như tăng...
 17. PVS

  Addon Chat by Siropu - Hệ thống chat bởi Siropu

  Chat by Siropu - Hệ thống chat bởi Siropu 1.25.0.RC4 Tính năng Admin Kích hoạt Chat Kích hoạt Chat Room Kích hoạt Chat Page Hiển thị Room trong navigation Chế độ hiển thị (All Pages, Forums List Above, Forums List Below, Sidebar Below Visitor Panel, Sidebar Bottom, Chat Page Only, Embed) Cho...
 18. PVS

  Addon Welcome Notice - Thông báo chào mừng

  Welcome Notice - Thông báo chào mừng 1.0.3 Tiện ích này sẽ hiển thị một thông báo chào đón khách trên diễn đàn của bạn. Tương thích với Xenporta 2. Tính năng: Thông báo chào đón chỉ hiển thị cho khách Hiển thị thông báo trên tất cả các trang hoặc chỉ trên forum index Thay đổi văn bản một...
 19. PVS

  Addon Conversation Folders - Thư mục cuộc trò chuyện

  Conversation Folders - Thư mục cuộc trò chuyện 1.3.1 Tiện ích này sẽ thêm các thư mục cuộc trò chuyện với hệ thống cuộc trò chuyện của bạn. Truy cập vào hệ thống là cho phép kiểm soát, và các cuộc trò chuyện có thể được di chuyển đến các thư mục bằng cách sử dụng hệ thống 'Inline Mod' cuộc trò...
 20. PVS

  Addon CometChat Plugin - Thêm chat vào Xenforo

  CometChat Plugin - Thêm chat vào Xenforo 6.9.12 Bạn cần thêm các tương tác vào trang web của bạn? CometChat là giải pháp trò chuyện hàng đầu cho trang web của bạn mà sẽ giúp bạn phát triển cơ sở khách hàng của bạn theo cấp số nhân, tăng đáng kể thời gian của người sử dụng và thêm hàng trăm tính...
Top Bottom