xenforo add-ons

 1. PVS

  Addon Default Registration Group - Nhóm đăng ký mặc định

  Default Registration Group - Nhóm đăng ký mặc định 1.0.1 Nhìn chung, tình hình bây giờ là người được gọi là thành viên mới sẽ có nhiều loại: các thành viên đăng ký mới, các thành viên đã đăng ký trong một thời gian dài trước đây, nhưng có rất ít các hoạt động, các thành viên cũ nhưng không có...
 2. PVS

  Addon Credits Payment PayPal - Thanh toán tín dụng PayPal

  Credits Payment PayPal - Thanh toán tín dụng PayPal 1.0.1 Nếu bạn có một tài khoản PayPal và bạn muốn sử dụng nó để trả cho các chi phí về Xenforo? Chúng tôi cung cấp cho bạn giải pháp này "Credits - PayPal Payment". Add-on này sẽ tạo ra và sau đó cung cấp cho người dùng một quyền để thanh...
 3. PVS

  Addon Contact Us Enhancements - Cải tiến Liên hệ chúng tôi

  Contact Us Enhancements - Cải tiến Liên hệ chúng tôi 1.0.0 Hình thức Contact Us là kênh chính cho hầu hết các trang web bằng cách liên hệ với các đối tác của họ hoặc khách hàng của họ. Add-on "Contact Us Enhancement" này đã được tạo ra để tối ưu hóa nó. Tiện ích này sẽ cải tiến hình thức...
 4. PVS

  Addon Auto Birthday Greeter - Tự động chúc mừng sinh nhật

  Auto Birthday Greeter - Tự động chúc mừng sinh nhật 2.1.0 Bạn muốn chúc mừng sinh nhật của thành viên mà không tốn nhiều thời gian bằng văn bản email hoặc tạo ra chủ đề? Có, add-on này sẽ giúp bạn bằng cách gửi một lời chúc mừng sinh nhật cho người dùng của bạn bằng nội dung riêng mà bạn đã...
 5. PVS

  Addon AIO Social Comments - Bình luận mạng xã hội AIO

  AIO Social Comments - Bình luận mạng xã hội AIO 2.4.3 THÔNG TIN: Làm cho nội dung của bạn ngay lập tức có kết quả tốt bằng cách chia sẻ những nhận xét trong mạng xã hội của khách. TÍNH NĂNG: - Hỗ trợ bình luận mạng xã hội: + Bình luận Facebook + Bình luận Google+ + Bình luận Disqus - Hỗ trợ...
 6. PVS

  Addon Advanced Thread Rating - Nâng cao xếp hạng chủ đề

  Advanced Thread Rating - Nâng cao xếp hạng chủ đề 1.14.3 Nếu bạn muốn biết những đánh giá của người đọc hoặc các thành viên khác cho nội dung của bạn, bạn gửi trên một chủ đề/bài viết, đây là giải pháp cho bạn rằng mỗi trang web/forum nên có "Advanced Thread Rating". Add-on này cho phép người...
 7. PVS

  Addon Advanced Reputation System - Nâng cao hệ thống danh tiếng

  Advanced Reputation System - Nâng cao hệ thống danh tiếng 4.0.3 Bạn có thể để lại một danh tiếng cho bài viết và chủ đề mà gây sự chú ý của bạn, tốt hay xấu. Điểm danh tiếng có thể là tích cực hoặc tiêu cực. Bạn cũng có thể để lại một bình luận cũng như để đi kèm với điểm danh tiếng của bạn...
 8. PVS

  Addon Advanced Profile Posts - Nâng cao hồ sơ bài viết

  Advanced Profile Posts - Nâng cao hồ sơ bài viết 1.4.12 Add-on cung cấp cho bạn một bộ sưu tập các công cụ để chia sẻ đầy đủ cảm xúc của bạn cho người khác bằng nhiều ứng dụng. Đây là một bước đi lớn của sự phát triển diễn đàn. Tiện ích này có thể cho phép người dùng chia sẻ cảm xúc hay những...
Top Bottom