Addon Advanced Reputation System - Nâng cao hệ thống danh tiếng

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,701
Advanced Reputation System - Nâng cao hệ thống danh tiếng 4.0.3

Bạn có thể để lại một danh tiếng cho bài viết và chủ đề mà gây sự chú ý của bạn, tốt hay xấu. Điểm danh tiếng có thể là tích cực hoặc tiêu cực. Bạn cũng có thể để lại một bình luận cũng như để đi kèm với điểm danh tiếng của bạn.
Danh tiếng cũng có thể để ẩn danh. Chỉ người dùng có quyền để xem danh tiếng ẩn danh sẽ có thể xem được danh tiếng ẩn danh. Người dùng nhận được danh tiếng ẩn danh sẽ nhận được một cảnh báo để thông báo về điều đó. Tiếp nhận danh tiếng ẩn danh có thể được bật/tắt ở Users Profiles->Alert Preferences->Reputation.

Sau khi đưa ra một danh tiếng người dùng cũng có tùy chọn để loại bỏ nó. Người dùng có danh tiếng khi được gỡ bỏ sẽ nhận được một cảnh báo để thông báo về điều đó. Tiếp nhận các thông báo xóa danh tiếng có thể được bật/tắt ở Users Profiles->Alert Preferences->Deletes your reputation.

Nếu một bài đăng đã nhận được x số điểm danh tiếng phủ định, bạn có thể thiết lập nó để tự động quay đến hàng kiểm duyệt.

Bạn có thể đặt một người dùng đã nhận được x số danh tiếng phủ định trong bài kiểm duyệt trong diễn đàn theo sự lựa chọn của bạn.

Sau đó, người dùng mà bạn để lại danh tiếng sẽ được thông báo về điểm danh tiếng của bạn và comment nếu nhập thông qua một cảnh báo. Nếu người dùng không muốn nhận được một cảnh báo họ có thể vô hiệu hóa chúng tại Profiles->Alert Preferences->Reputation. Bỏ chọn box và lưu thay đổi.

Một cái nhìn tổng quan của người sử dụng danh tiếng, được đưa ra và nhận được là có sẵn như sau:

1) Tại hồ sơ của họ một tab mới được gọi là Reputations đã được thêm vào. Họ đang đăng nhập tất cả danh tiếng mà người dùng đã nhận được.

2) Một cái nhìn tổng quan của tất cả danh tiếng mà một người sử dụng đã cho là có sẵn trong cài đặt tài khoản của họ. Một liên kết mới gọi là: Reputations You've Given đã được thêm cho người dùng drop down tab visitors. Khi nhấp chuột vào nó người dùng sẽ có thể nhìn thấy một cái nhìn tổng quan của tất cả danh tiếng mà họ đã dành cho những người dùng khác cho bài viết của họ.
Sau khi bạn cài đặt mod đi đến nhóm mà bạn muốn sử dụng hệ thống Reputations sau đó chỉnh sửa group permissions, tất cả các cách phía dưới bạn sẽ thấy một thiết lập cho phép mới được bổ sung: Reputation System. Nó có 16 permission.
 • 1) Can use the reputation system
 • 2) Can view reputations in users postbits for own posts only
 • 3) Can view reputations in users postbits for all posts
 • 4) Maximum reputation points. Leave 0 to for the standard 1 reputation point
 • 5) Can choose number of reputation points to give
 • 6) Can give negative reputation
 • 7) Daily rep limit. Leave 0 for no limit
 • 8) User Spread Limit
 • 9) Exclude from the reputation to enter forums limit
 • 10) Permissions to view reputation tab on user profiles in own profiles.
 • 11) Permissions to view reputation tab on user profiles in all profiles.
 • 12) Permissions to view the reputation statistics page.
 • 13) Can give reputations anonymously.
 • 14) Can view anonymous reputations.
 • 15) Delete own reputations.
 • 16) Time limit on deleting own reputations (minutes)

Thiết lập cho phù hợp và sau đó lưu các thay đổi.

Bạn cũng có thể làm lối vào một diễn đàn và các diễn đàn đếm danh tiếng cơ bản. Để làm như vậy, đi đến diễn đàn trong câu hỏi và khi thay đổi nó dưới tab Basic Information, tất cả các cách phía dưới bạn sẽ thấy một thiết lập mới gọi là: Reputation Count: Đặt nó cho phù hợp và sau đó lưu các thay đổi. Để loại trừ một nhóm từ giới hạn này thấy được group permission 6 ở trên.

Nó thêm vào các tiêu chí sử dụng là tốt. Bây giờ bạn có thể thêm điểm trophy, sử dụng group promotion, cho thấy bất cứ điều gì chú ý hoặc có để làm với User Criteria cho những người dùng thực hiện các tiêu chí danh tiếng sau đây:
a) Người dùng đã đạt được X điểm danh tiếng:
b) Người dùng không có nhiều hơn X điểm danh tiếng:

Bạn cũng có thể xem một cái nhìn tổng quan của tất cả danh tiếng nhất định và nhận được trong diễn đàn của bạn dưới Acp-> Tools-> Reputation Log. Ngoài ra còn có công cụ Recount And Rebuild. Chạy công cụ này sẽ xóa danh tiếng còn lại và nhận được trong bài viết bị xóa bởi người dùng và xóa. Lưu ý rằng điều này có thể mất một thời gian với số lượng lớn danh tiếng. Bạn có thể xóa các mục danh tiếng như là tốt và bạn cũng có thể tìm kiếm danh tiếng nhận bởi người dùng.
Ở đó bạn cũng có thể xóa tất cả công cụ danh tiếng. Điều này là để được sử dụng một cách thận trọng. Điều này sẽ xóa tất cả danh tiếng được đưa ra trong bài viết và thiết lập lại danh tiếng là 0 càng tốt cho tất cả người dùng.

Người dùng không thể cung cấp danh tiếng cho mình. Tất cả danh tiếng cho bài viết có thể được xem tại postbit của người dùng cho bài viết cụ thể. Cũng là một tổng quan về danh tiếng mà người dùng đã nhận được có thể được nhìn thấy trong hồ sơ của mình trong diễn đàn này. Tại Tab Reputation. Ngoài ra các bình luận danh tiếng có thể được thiết lập để được yêu cầu hay không. Staff bị loại trừ điều này.

Số danh tiếng mà người dùng đã nhận được sẽ được hiển thị trong khu vực bảng điều khiển truy cập, postbits, thẻ thành viên của họ và danh sách thành viên.

Bạn cũng có thể quyết định để hiển thị một danh sách của hầu hết các thành viên uy tín của bạn trong sidebar và trong danh sách thành viên. Cả hai tùy chọn có thể được bật/tắt riêng tại Acp-> Settings-> Reputation System.

Một số tùy chọn khác cũng có sẵn, chẳng hạn như:
1) Tùy chọn để lựa chọn một diễn đàn vô hiệu hóa Reputation System.
2) Ký tự tối thiểu trong bình luận danh tiếng.
3) Xấu? Spam Words Filter. Bạn có thể chặn từ ngữ xấu được đăng trong bình luận danh tiếng.
4) Điểm danh tiếng sau khi đăng ký. Bây giờ bạn có thể cung cấp cho người dùng các điểm danh tiếng sau khi hoàn tất đăng ký tại diễn đàn của bạn. Họ sẽ nhận được một cảnh báo với một thông điệp chào mừng khi họ được thông báo về thực tế, họ đã nhận được điểm danh tiếng.
5) Điểm danh tiếng khi có sinh nhật! Bây giờ bạn có thể cung cấp cho người sử dụng điểm danh tiếng trong ngày sinh nhật của họ. Họ sẽ nhận được một cảnh báo với một thông điệp Chúc mừng sinh nhật, nơi họ được thông báo về thực tế, họ đã nhận được điểm danh tiếng. Mod thêm một công việc định kỳ sẽ chạy mỗi ngày 24.00 lúc nửa đêm và nó là làm cho việc sử dụng các máy chủ thời gian để có được ngày sinh nhật của người dùng.
Quan trọng: Không chạy cron bằng tay vì đó sẽ tiếp tục bổ sung các điểm sinh nhật.
6) Điểm danh tiếng khi nâng cấp tài khoản! Bây giờ bạn có thể cung cấp cho người dùng các điểm danh tiếng khi họ nâng cấp tài khoản của họ.
7) Tăng cường cho postbit để hiển thị các điểm danh tiếng tùy thuộc vào tình trạng. Những người tích cực sẽ được hiển thị màu xanh lá cây và tiêu cực là màu đỏ. Bạn cũng có thể sử dụng hình ảnh nếu bạn muốn.
8) Thêm điểm danh tiếng khi người dùng tải lên/cập nhật avatar hiện có.
9) Thêm điểm danh tiếng để người dùng sau khi bài viết của họ đã được thích. Điểm danh tiếng sẽ được gỡ bỏ tự động khi bài viết của họ đã được bỏ thích.
10) Thêm điểm danh tiếng để người dùng sau khi bài viết hồ sơ của họ đã được thích. Điểm danh tiếng sẽ được gỡ bỏ tự động khi bài viết hồ sơ của họ đã được bỏ thích.
11) Cho phép/Vô hiệu hoá tab thống kê danh tiếng
12) Chọn số lượng tích cực/tiêu cực bài viết/người sử dụng số liệu thống kê để hiển thị.
13) Số điểm âm tối đa kiểm duyệt bài viết! Tùy chọn này điều khiển bao nhiêu điểm danh tiếng âm một bài phải nhận sẽ được gửi đến hàng kiểm duyệt? Nếu đó là bài viết đầu tiên thì toàn bộ chủ đề sau đó sẽ đi đến hàng kiểm duyệt. Thiết lập 0 để vô hiệu hóa tùy chọn này.
14) Kiểm duyệt người dùng! Tùy chọn này điều khiển bao nhiêu điểm danh tiếng phủ định một người dùng phải nhận được trước khi bài viết của họ/bài viết được gửi đến hàng kiểm duyệt? Thiết lập 0 để vô hiệu hóa tùy chọn này.
15) Kiểm duyệt diễn đàn!

Cũng là một công cụ chuyển đổi để nhập khẩu các điểm danh tiếng từ vb 3.8 & 4.2 và MyBB 1.6 & 1.8 beta 2 cho Advanced Reputation System có sẵn.

Bạn có thể sử dụng một bản sao trên diễn đàn. Để biết thêm xin vui lòng kiểm tra các ảnh chụp màn hình kèm theo.

01_options.png 02_permissions.png 03_lists_reputation.png 04_delete_reputation_admin.png 05_list_preset_comment.png 06_create_preset_comment.png 07_edit_preset_comment.png 08_delete_preset_comment.png 09_list_preset_delete.png 10_create_preset_delete.png 11_edit_preset_delete.png 12_cron_entries_reputation.png 13_rebuild_user_post.png 14_reputation_trophies.png 15_user_actions.png 16_moderator_log.png 17_reputations_queue.png 18_report_reputation.png 19_create_reputation.png 20_reputations_forum.png 21_reputations_font_awesome.png 22_alert_receive_reputation.png 23_edit_reputation_public.png 24_user_delete_reputation.png 26_guest_reputation.png 27_mail_confirm_reputation.png 28_reputation_profilepost.png 29_alert_setting.png 30_reputation_you_given.png 31_reputations_static.png 32_view_reputations.png 33_reputation_membercard.png 34_most_reputation_sidebar.png 35_alert_violet_rules.png 36_alert_max_daily.png 37_required_comment_negative.png 38_user_spread_limit.png 39_alert_trophies.png 40_alert_delete_all_reputation.png
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: Online​
 

Đính kèm

 • Advanced.Reputation.System.v4.0.3.zip
  116.8 KB · Lượt xem: 38

singh

Sergeant
Tham gia
08/06/2015
Bài viết
470
Được Like
276
lỗi này bạn ơi Developer: default_value is not a valid array (BRARS_starInterface)
 

tuna

Sergeant
Tham gia
30/01/2017
Bài viết
639
Được Like
276
Có add on nào dựa vào điểm thành tích, số like hoặc số bài viết để thực cấp quyền xem bài viết ko các bác
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom