Addon User Upgrades - Nâng cấp người dùng

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
User Upgrades - Nâng cấp người dùng 1.8.1a

Add-on này cho biết thêm các tính năng bổ sung cho việc xây dựng trong chức năng nâng cấp người dùng.

Tính năng:
Các tính năng khác được tạo ra bởi add-on:
 • User Upgrade Categories
 • Search User Upgrades
 • Detailed Transaction Log
 • Manually Upgrade User
Mở rộng nâng cấp người dùng được xây dựng bao gồm:
 • Agreement (điều khoản và điều kiện của việc nâng cấp)
 • Redirect (Chuyển hướng)
 • Button Title (Tiêu đề nút)
 • Hiện mức giá nâng cấp
 • Tuỳ chọn để có một hệ thống nâng cấp theo từng cấp (chỉ áp dụng đối với các nâng cấp vĩnh viễn)
 • Tùy chỉnh ngày kết thúc (hữu ích cho pro-rating)
 • Tùy chọn để thêm một "trial period" cho một khoản phí hư danh để cho phép khách hàng kiểm tra nâng cấp trước khi mua đầy đủ các nâng cấp
 • Cảnh báo một ngày cụ thể trước thời hạn người dùng hết hạn nâng cấp (tức là 7 ngày trước khi hết hạn)
 • Cho phép mua nhiều nâng cấp
 • Ẩn nâng cấp từ danh sách nâng cấp có sẵn, với một URL cụ thể để truy cập nâng cấp ẩn
user-upgrades-addon-1.png user-upgrades-addon-2.png user-upgrades-addon-3.png user-upgrades-addon-manually-upgrade-user.png user-upgrades-addon-upgrade-categories-1.png user-upgrades-addon-upgrade-categories-2.png user-upgrades-BEFORE.png user-upgrades-BEFORE-2.png user-upgrades-search-upgraded-users.png
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: Internet​
 

Đính kèm

 • User.Upgrades.v1.8.1a.zip
  108 KB · Lượt xem: 45

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top