Addon Post Comments - Bình luận bài viết

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,613
Được Like
12,668
Post Comments - Bình luận bài viết 2.0

Add-on này sẽ thêm bình luận trong bài viết. Sau khi bạn cài đặt add-on đi đến các group mà bạn muốn sử dụng Post Comment System, sau đó chỉnh sửa group permissions đó, tất cả các cách phía dưới bạn sẽ thấy một thiết lập cho phép mới được thêm vào: Post Comments. Nó có 6 quyền.

1) Post comments:

2) Edit comments by self:

3) Edit comments by others:

4) Delete comments by self:

5) Delete comments by others:

6) Daily comments limit. Leave 0 for no limit:

Permission cuối cùng này là để chấm dứt lạm dụng các bình luận bài viết.
Một số tùy chọn khác cũng có sẵn tại add-on mà có thể được tìm thấy trong bạn Acp-> Options-> Post Comments. Có các cài đặt sau:

1) An option to choose a forum(s) to disable the Post Comments.

2) Latest Comment!

3) Minimum characters in post comments.

4) Maximum characters in post comments.

5) Bad/Spam Words Filter. You can block a word(s) from being posted in post comments.

Bất cứ khi nào một người dùng viết một bình luận trong một bài viết thì người viết sẽ được thông báo về sự kiện đó qua một cảnh báo. Nếu người dùng không muốn được thông báo thì họ có thể vô hiệu hóa các thông báo cảnh báo của họ tại Profiles-> Alert Preferences-> Messages in Threads->Comments your message. Bỏ chọn tùy chọn này và lưu lại thay đổi.

Các bình luận sẽ xuất hiện bên dưới mỗi bài viết. Theo mặc định sẽ xuất hiện chỉ có 3 bình luận và sau đó một liên kết mới sẽ xuất hiện để hiển thị phần còn lại. Số bình luận hiển thị lên được điều khiển bởi các thiết lập thứ hai được gọi là: Latest Comment! trong các thiết lập của add-on.

1acp.png 2acp.png 3acp.png 4commentpost.png 5commentdisplay.png 6allcomments.png 7alert.png 8alertshow.png 9alertpreferences.png 10minchar.png 11maxerror.png 12spamwords.png 13dailygidserror.png 14dailyfidserror.png
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: Internet​
 

Đính kèm

 • Post Comments v2.0.zip
  24.9 KB · Lượt xem: 74

aviaiva

MasterCorporal
Tham gia
01/03/2016
Bài viết
337
Được Like
276
cái này không hay bằng coment each post, khi like comment thì không được tính vào like post
 

MacKen

Sergeant
Tham gia
30/11/2015
Bài viết
626
Được Like
543
Update Brivium - Post Comments 2.0.1
 

Đính kèm

 • Brivium - Post Comments 2.0.1.zip
  25.3 KB · Lượt xem: 47

HungTQ

Sergeant
Tham gia
01/03/2016
Bài viết
429
Được Like
309
Diễn đàn thì cần cái này làm chi ta?
 

tuna

Sergeant
Tham gia
30/01/2017
Bài viết
639
Được Like
276
bác nào có bd post tree cho em xin đc ko ạ :(
 

fkitchen

Private
Tham gia
20/05/2018
Bài viết
26
Được Like
4
Của mình bị lỗi comment ra 1 ra 2 ntn, giải quyết sao giờ các bạn?
 

Đính kèm

 • Screenshot_20181002-113014_UC Browser.jpg
  Screenshot_20181002-113014_UC Browser.jpg
  171 KB · Lượt xem: 117

vip991988

Private
Tham gia
20/07/2015
Bài viết
36
Được Like
4
thằng này cũ rồi, bác dùng addon này nhé, ko lỗi
bác ơi cái comment này dành cho tất cả các post à, em muốn chỉ mỗi post đầu tiên khi thành viên post bài mới có comment thì làm thế nào bác ơi
 

Top Bottom