comment

 1. PVS

  Addon 2x [MDV] Archive Comment - Thêm bình luận vào Archive cho XenForo 2 1.0.0

  [MDV] Archive Comment - Thêm bình luận vào Archive cho XenForo 2 1.0.0 Tự động thêm bình luận vào kho lưu trữ đã tải xuống Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 2. PVS

  Addon 2x [Xenbros] Quick Comment - Bình luận nhanh cho XenForo 2 1.0.0

  [Xenbros] Quick Comment - Bình luận nhanh cho XenForo 2 1.0.0 Add-on này cho phép bạn tạo trả lời hoặc bình luận tức thì với một lần nhập thay vì editor Xenforo đầy đủ Tính năng Chuyển đổi Editor, bạn có thể chuyển sang Editor đầy đủ bất kỳ lúc nào Xem tệp đính kèm nhỏ tạo nên sự đơn giản...
 3. PVS

  Tìm hiểu cú pháp comment, chú thích trong HTML

  Tìm hiểu cú pháp comment, chú thích trong HTML Trong văn bản HTML, thường thì các coder sẽ sử dụng chú thích để đánh dấu hoặc chú thích lại những đoạn code mà họ đã viết, và những comment này sẽ không hiển thị ra mà sẽ giúp coder đọc lại code HTML dễ dàng hơn. Chú thích thêm vào với cú pháp...
 4. PVS

  Addon 2x Smilies parsed on profile and profile comments - Phân tích Smilie trên hồ sơ và bình luận hồ sơ XF2

  Smilies parsed on profile and profile comments - Phân tích Smilie trên hồ sơ và bình luận hồ sơ XF2 1.0.1 Addon này cho phép smilie trên bài viết hồ sơ và bình luận bài viết hồ sơ. Trong phiên bản 1.0.1: Thêm tùy chọn để hiển thị danh sách smilie khi viết một bài viết hồ sơ mới. Khả năng...
 5. PVS

  Addon 2x Post Comments - Bình luận bài viết cho XenForo 2

  Post Comments - Bình luận bài viết cho XenForo 2 1.0.2 Patch Level 2 Hiện đại hóa diễn đàn của bạn bằng cách thảo luận với các bài bình luận giống như Reddit và Facebook. Với bình luận bài viết, người dùng của bạn có thể bình luận về các bài viết khác của bạn mà không làm gián đoạn chủ đề hoặc...
 6. PVS

  Addon Post Comments - Bình luận bài viết

  Post Comments - Bình luận bài viết 2.0 Add-on này sẽ thêm bình luận trong bài viết. Sau khi bạn cài đặt add-on đi đến các group mà bạn muốn sử dụng Post Comment System, sau đó chỉnh sửa group permissions đó, tất cả các cách phía dưới bạn sẽ thấy một thiết lập cho phép mới được thêm vào: Post...
 7. PVS

  Addon AIO Social Comments - Bình luận mạng xã hội AIO

  AIO Social Comments - Bình luận mạng xã hội AIO 2.4.3 THÔNG TIN: Làm cho nội dung của bạn ngay lập tức có kết quả tốt bằng cách chia sẻ những nhận xét trong mạng xã hội của khách. TÍNH NĂNG: - Hỗ trợ bình luận mạng xã hội: + Bình luận Facebook + Bình luận Google+ + Bình luận Disqus - Hỗ trợ...
Top Bottom