chi thi

 1. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Indicate Threads with Staff Replies - Chỉ thị chủ đề với trả lời của nhân viên XenForo 2 2.0.0

  [OzzModz] Indicate Threads with Staff Replies - Chỉ thị chủ đề với trả lời của nhân viên XenForo 2 2.0.0 Giúp phân biệt chủ đề với câu trả lời từ nhân viên dễ dàng hơn bằng cách thêm biểu tượng trên chủ đề có chứa ít nhất một bài đăng từ nhân viên. Chọn xem bạn có muốn các chủ đề được tính là...
 2. PVS

  Addon 2x [TH] Indicate Threads with Staff Replies - Chỉ thị chủ đề có nhân viên trả lời cho XenForo 2 1.0.0 Patch Level 4

  [TH] Indicate Threads with Staff Replies - Chỉ thị chủ đề có nhân viên trả lời cho XenForo 2 1.0.0 Patch Level 4 Giúp dễ dàng phân biệt các chủ đề với các câu trả lời từ các nhân viên bằng cách thêm một biểu tượng trên các chủ đề có chứa ít nhất một bài viết từ nhân viên. Chọn nếu bạn muốn chủ...
 3. PVS

  Addon 2x [ITD] Change User Online Indicator Icon & Color - Thay đổi biểu tượng & màu sắc chỉ thị người dùng trực tuyến cho XenForo 2

  [ITD] Change User Online Indicator Icon & Color - Thay đổi biểu tượng & màu sắc chỉ thị người dùng trực tuyến cho XenForo 2 2.0.0 Giờ đây, bạn có thể thay đổi chỉ thị trực tuyến của người dùng mặc định XF bằng bất kỳ biểu tượng FA nào, cũng như màu mặc định của nó. MẸO: Một số trang web có...
 4. PVS

  Tutorial 2x Online indicator based on user ID - Chỉ thị trực tuyến dựa trên ID người dùng XenForo 2

  Online indicator based on user ID - Chỉ thị trực tuyến dựa trên ID người dùng XenForo 2 Bạn chán với cùng một chỉ thị trực tuyến cho tất cả mọi người? Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách thay đổi điều đó. Đó là lựa chọn 10 chỉ thị khác nhau được tự động áp dụng dựa trên ID người dùng. Thực...
 5. PVS

  Addon 2x [TH] Indicate Threads with Staff Replies - Chỉ thị chủ đề có nhân viên trả lời cho XenForo 2

  [TH] Indicate Threads with Staff Replies - Chỉ thị chủ đề có nhân viên trả lời cho XenForo 2 1.0.0 Patch Level 1 Giúp dễ dàng phân biệt các chủ đề với các câu trả lời từ các nhân viên bằng cách thêm một biểu tượng trên các chủ đề có chứa ít nhất một bài viết từ nhân viên. Chọn nếu bạn muốn chủ...
 6. PVS

  Addon 2x Unread posts indicator - Chỉ thị bài viết chưa đọc cho XenForo 2

  Unread posts indicator - Chỉ thị bài viết chưa đọc cho XenForo 2 1.0.0 Chỉnh sửa chỉ thị bài viết chưa đọc bằng cách sử dụng style properties. Tóm tắt tính năng Chọn chỉ thị bằng văn bản Chọn chỉ thị bằng label Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 7. PVS

  Addon 2x Pacman online indicator - Thêm chỉ thị trực tuyến kiểu Pacman cho XenForo 2

  Pacman online indicator - Thêm chỉ thị trực tuyến kiểu Pacman cho XenForo 2 1.3.0 Thay thế chỉ thị trực tuyến bằng Pacman. Chỉ được tạo bằng CSS. Online Offline Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 8. PVS

  Tutorial 2x Online indicator - Thêm chỉ thị trực tuyến cho XenForo 2

  Online indicator - Thêm chỉ thị trực tuyến cho XenForo 2 Đây là sửa đổi CSS rất đơn giản với chỉ thị trực tuyến mặc định của XF. Vào template EXTRA.less, thêm đoạn code sau đây: .message-avatar-wrapper .message-avatar-online { position: absolute; top: -1px; left: -1px; right...
 9. PVS

  Addon 2x Online Status Indicator - Chỉ thị trạng thái trực tuyến cho XenForo 2

  Online Status Indicator - Chỉ thị trạng thái trực tuyến cho XenForo 2 2.0.0 Add-on này sẽ thêm chỉ thị trạng thái trực tuyến cho XenForo 2. Có thể thay đổi style thông qua style properties Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 10. PVS

  Tutorial 2x Add Indicator after node title - Thêm chỉ thị vào sau tiêu đề node cho XenForo 2

  Add Indicator after node title - Thêm chỉ thị vào sau tiêu đề node cho XenForo 2 Tính năng nâng cao nhưng đơn giản sẽ hiển thị một đánh dấu "New" sau tiêu đề của các bài viết chưa đọc. Bạn có thể nâng cao hơn nữa bằng cách sử dụng hình ảnh mà bạn chọn, về cơ bản có thể điều chỉnh và thiết kế...
 11. PVS

  Tutorial 2x Status indicator online or offline - Chỉ thị trạng thái online hoặc offline cho XenForo 2

  Status indicator online or offline - Chỉ thị trạng thái online hoặc offline cho XenForo 2 Vào template message_macros tìm: <span class="message-userArrow"></span> Thêm đoạn code sau vào phía trước: <xf:if is="$user.isOnline()"> <div class="onlineON">Online</span></div> <xf:else />...
 12. PVS

  Addon 2x Animated Online Markers - Chỉ thị trực tuyến động

  Animated Online Markers - Chỉ thị trực tuyến động 1.0.1 Animated Online Markers là một loạt các chỉ thị trực tuyến bao gồm cả Animated Markers. Chỉ thị trực tuyến mặc định. Chỉ thị ánh sang bao quanh Avatar. Chỉ thị trực tuyến chấm động. Chỉ thị trực tuyến ánh sáng bao quanh Avatar động. Đầy...
Top Bottom