Tutorial 2x Status indicator online or offline - Chỉ thị trạng thái online hoặc offline cho XenForo 2

Bài Viết Mới

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
Status indicator online or offline - Chỉ thị trạng thái online hoặc offline cho XenForo 2

Vào template message_macros tìm:
Mã:
<span class="message-userArrow"></span>

Thêm đoạn code sau vào phía trước:
Mã:
<xf:if is="$user.isOnline()">
  <div class="onlineON">Online</span></div>
<xf:else />
   <div class="offlineOFF">Offline</span></div>
</xf:if>

Sau đó vào template EXTRA.less và thêm đoạn code sau:
Mã:
/*online - offline*/
.onlineON{
  background: #32CD32;
  padding: 5px;
  text-align: center;
  border-radius: 0 0 5px 5px;
  margin-top: 5px;
}

.offlineOFF{
  background: #ff0000;
  padding: 5px;
  text-align: center;
  border-radius: 0 0 5px 5px;
  margin-top: 5px;
}

Screenshot_3.png
Screenshot_4.png

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top