Tutorial 2x Move thread status icons - Di chuyển biểu tượng trạng thái chủ đề của XenForo 2

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
Move thread status icons - Di chuyển biểu tượng trạng thái chủ đề của XenForo 2

Bạn có muốn có các biểu tượng trạng thái xuất hiện ở phía bên trái trước tiêu đề chủ đề?

chrome_2019-02-08_22-09-59.png

Thêm phần sau vào template Extra.less của bạn:
Mã:
/* Move thread status icons */
@media (min-width: @xf-responsiveMedium) {
[data-template="forum_view"], &[data-template="whats_new"], &[data-template="whats_new_posts"] {
  .structItem-statuses {
    float: none;
    &>li {
      margin-left: 0;
      padding-right: 5px;
      padding-top: 1px;
    }
  }
}
}
/*****/

* điều này sẽ hoạt động trên trang thread list, what's new và new posts, và khi xem trên thiết bị di động sẽ không có sự khác biệt

Bạn chỉ muốn di chuyển một số biểu tượng trạng thái chủ đề?

Ví dụ:

chrome_2019-02-08_21-59-34.png


chrome_2019-02-08_22-01-38.png


chrome_2019-02-08_22-02-26.png

Thêm phần sau vào template Extra.less của bạn:
Mã:
/* Move thread status icons */
@media (min-width: @xf-responsiveMedium) {
[data-template="forum_view"], &[data-template="whats_new"], &[data-template="whats_new_posts"] {
  .structItem-statuses {
    float: none;
    >li {
      float: none;
      margin-left: 0px;
      .structItem-status--sticky {
        float: left;
        padding-right: 5px;
        padding-top: 1px;
      }
      .structItem-status--watched {
        float: right;
        padding-right: 5px;
        padding-top: 1px;
      }
      .structItem-status--locked {
        float: right;
        padding-right: 0px;
        padding-top: 1px;
      }
    }
  }
}
}
/*****/

Để thay đổi bên biểu tượng xuất hiện chỉ cần chỉnh sửa float left hoặc float right cho class bạn muốn.

Phụ thuộc vào bên và biểu tượng kết hợp điều chỉnh phần padding-right thành 5px hoặc 0px.

* điều này sẽ hoạt động trên trang thread list, what's new và new posts, và khi xem trên thiết bị di động sẽ không có sự khác biệt

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 
 • Like
Reactions: THB

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top