Tutorial 2x Move thread status icons - Di chuyển biểu tượng trạng thái chủ đề của XenForo 2

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,618
Được Like
12,670
Move thread status icons - Di chuyển biểu tượng trạng thái chủ đề của XenForo 2

Bạn có muốn có các biểu tượng trạng thái xuất hiện ở phía bên trái trước tiêu đề chủ đề?

chrome_2019-02-08_22-09-59.png

Thêm phần sau vào template Extra.less của bạn:
Mã:
/* Move thread status icons */
@media (min-width: @xf-responsiveMedium) {
[data-template="forum_view"], &[data-template="whats_new"], &[data-template="whats_new_posts"] {
  .structItem-statuses {
    float: none;
    &>li {
      margin-left: 0;
      padding-right: 5px;
      padding-top: 1px;
    }
  }
}
}
/*****/

* điều này sẽ hoạt động trên trang thread list, what's new và new posts, và khi xem trên thiết bị di động sẽ không có sự khác biệt

Bạn chỉ muốn di chuyển một số biểu tượng trạng thái chủ đề?

Ví dụ:

chrome_2019-02-08_21-59-34.png


chrome_2019-02-08_22-01-38.png


chrome_2019-02-08_22-02-26.png

Thêm phần sau vào template Extra.less của bạn:
Mã:
/* Move thread status icons */
@media (min-width: @xf-responsiveMedium) {
[data-template="forum_view"], &[data-template="whats_new"], &[data-template="whats_new_posts"] {
  .structItem-statuses {
    float: none;
    >li {
      float: none;
      margin-left: 0px;
      .structItem-status--sticky {
        float: left;
        padding-right: 5px;
        padding-top: 1px;
      }
      .structItem-status--watched {
        float: right;
        padding-right: 5px;
        padding-top: 1px;
      }
      .structItem-status--locked {
        float: right;
        padding-right: 0px;
        padding-top: 1px;
      }
    }
  }
}
}
/*****/

Để thay đổi bên biểu tượng xuất hiện chỉ cần chỉnh sửa float left hoặc float right cho class bạn muốn.

Phụ thuộc vào bên và biểu tượng kết hợp điều chỉnh phần padding-right thành 5px hoặc 0px.

* điều này sẽ hoạt động trên trang thread list, what's new và new posts, và khi xem trên thiết bị di động sẽ không có sự khác biệt

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 
 • Like
Reactions: THB

Top Bottom