thread

 1. Addon 2x Thread Prefixes Widget Cloud - Thêm widget dạng cloud của tiền tố chủ đề cho XenForo 2

  Thread Prefixes Widget Cloud - Thêm widget dạng cloud của tiền tố chủ đề cho XenForo 2 1.0.0 Một widget xF2 mới cho trang web của bạn! Hiển thị các tiền tố chủ đề có trong trang web của bạn, trong một block widget. Mỗi văn bản tiền tố sẽ có kích thước phông chữ từ nhỏ đến lớn hơn, dựa trên việc...
 2. Addon 2x [MMO] Thread After Ban - Tạo chủ đề sau khi cấm thành viên cho XenForo 2

  [MMO] Thread After Ban - Tạo chủ đề sau khi cấm thành viên cho XenForo 2 2.1.0 Bạn có thể chọn trong diễn đàn sẽ đăng và tác giả mà chủ đề sẽ được đăng. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 3. Tutorial 2x Đặt tiêu đề chủ đề trung tâm (và thông tin tác giả chủ đề & ngày) cho XenForo 2

  Đặt tiêu đề chủ đề trung tâm (và thông tin tác giả chủ đề & ngày) cho XenForo 2 Lưu ý: Tiêu đề sẽ tự động căn chỉnh sang trái nếu độ dài của nó quá dài cho một dòng. [Bước 1] Sửa đổi phần đầu của template "thread_view": Thay: <xf:h1>{{ prefix('thread', $thread) }}{$thread.title}</xf:h1> Bằng...
 4. Tutorial 2x Create a Thread from Email - Tạo chủ đề từ email cho XenForo 2

  Create a Thread from Email - Tạo chủ đề từ email cho XenForo 2 Tôi nhận ra hướng dẫn này chỉ hữu ích cho một nhóm nhỏ những người sử dụng Google cho email quản trị viên trên diễn đàn của họ. Tôi thấy mình bị sa lầy bởi các email đến email quản trị của tôi. AddOn Contact Us Thread là một trợ...
 5. Addon 2x [MMO] Old Thread Warning - Cảnh báo chủ đề cũ cho XenForo 2

  [MMO] Old Thread Warning - Cảnh báo chủ đề cũ cho XenForo 2 2.1.3 Add-on này sẽ cho phép bạn hiển thị cảnh báo đối với người dùng trong các chủ đề cũ. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 6. Addon 2x Email tin nhắn văn bản đầy đủ Thread/Conversation thông qua Usergroups cho XenForo 2

  Email tin nhắn văn bản đầy đủ Thread/Conversation thông qua Usergroups cho XenForo 2 1.1.0 Plugin này rất hữu ích nếu bạn muốn nhận được toàn bộ tin nhắn văn bản trong diễn đàn, cuộc trò chuyện và thông báo chủ đề thông qua email cho một số nhóm người dùng, nhưng không phải tất cả. Đối với...
 7. Addon 2x [OzzModz] Make Thread And Node Titles Linked - Tạo liên kết cho chủ đề và tiêu đề node của XenForo 2

  [OzzModz] Make Thread And Node Titles Linked - Tạo liên kết cho chủ đề và tiêu đề node của XenForo 2 2.0.0 Addon đơn giản sẽ thêm liên kết cho tiêu đề node và chủ đề. Trước Sau Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 8. Addon 2x [OzzModz] Quick Thread Permissions - Thêm quyền đăng bài nhanh cho XenForo 2

  [OzzModz] Quick Thread Permissions - Thêm quyền đăng bài nhanh cho XenForo 2 2.0.0 Addon đơn giản này sẽ cho phép quản trị viên đặt quyền cho nhóm người dùng để có thể xem/sử dụng chức năng đăng bài nhanh trên forum view. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 9. Addon 2x [OzzModz] New Thread Avatar - Avatar chủ đề mới cho XenForo 2

  [OzzModz] New Thread Avatar - Avatar chủ đề mới cho XenForo 2 2.0.0 Addon đơn giản thay đổi avatar người dùng thành văn bản chủ đề/avatar mới trên dòng đăng chủ đề. Trước khi cài add-on Sau khi cài add-on Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 10. Addon 2x [cXF] Quick thread per forum - Đăng bài nhanh mỗi forum cho XenForo 2

  [cXF] Quick thread per forum - Đăng bài nhanh mỗi forum cho XenForo 2 1.0.0 Vô hiệu hóa (loại bỏ) đăng bài nhanh trên mỗi diễn đàn. Option Mặc định Kích hoạt add-on Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 11. Addon 2x [TH] Thread Watchers - Người theo dõi chủ đề XenForo 2

  [TH] Thread Watchers - Người theo dõi chủ đề XenForo 2 1.0.0 Chỉ cần hiển thị số lượng người theo dõi, người dùng của bạn có thể hiểu rõ hơn về sự quan tâm của chủ đề và được khuyến khích tương tác! Người dùng có quyền thích hợp cũng có thể xem ai đang xem một chủ đề, cung cấp khuyến khích bổ...
 12. Addon 2x [MIGHTY] Moderate Censored Threads/Posts - Tiết chế kiểm duyệt chủ đề/bài viết cho XenForo 2

  [MIGHTY] Moderate Censored Threads/Posts - Tiết chế kiểm duyệt chủ đề/bài viết cho XenForo 2 1.0.3 Add-on này sẽ cho phép bạn di chuyển các chủ đề hoặc bài viết sang Moderation Approval Queue nếu chúng có bất kỳ từ nào bị kiểm duyệt trong nội dung bài viết của họ. Tùy chọn: 1. Mặc định: Bạn...
 13. Addon 2x Advanced Thread Rating - Nâng cao xếp hạng chủ đề cho XenForo 2

  Advanced Thread Rating - Nâng cao xếp hạng chủ đề cho XenForo 2 2.2.0 Nếu bạn muốn biết sự đánh giá của độc giả hoặc các thành viên khác đối với nội dung bạn đăng trên một chủ đề/bài viết, đây là giải pháp của bạn rằng mọi trang web/diễn đàn nên có "Xếp hạng chủ đề nâng cao". Add-on này cho...
 14. Addon 2x [TH] Featured Threads and Content - Chủ đề và nội dung nổi bật cho XenForo 2

  [TH] Featured Threads and Content - Chủ đề và nội dung nổi bật cho XenForo 2 1.0.1 Thu hút sự chú ý và duy trì sự tham gia với các chủ đề đặc trưng. Làm nổi bật các chủ đề yêu thích và có giá trị, cung cấp cho cộng đồng của bạn một cách dễ dàng để xem một số thông tin tốt nhất trên trang web...
 15. Addon 2x [TH] Indicate Threads with Staff Replies - Chỉ thị chủ đề có nhân viên trả lời cho XenForo 2

  [TH] Indicate Threads with Staff Replies - Chỉ thị chủ đề có nhân viên trả lời cho XenForo 2 1.0.0 Patch Level 1 Giúp dễ dàng phân biệt các chủ đề với các câu trả lời từ các nhân viên bằng cách thêm một biểu tượng trên các chủ đề có chứa ít nhất một bài viết từ nhân viên. Chọn nếu bạn muốn chủ...
 16. Addon 2x BS ThreadStatistic - Thống kê chủ đề cho XenForo 2

  BS ThreadStatistic - Thống kê chủ đề cho XenForo 2 2.1.0 Release Candidate 4 Add-on này sẽ thêm một block các số liệu thống kê nâng cao cho diễn đàn XenForo. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 17. Addon 2x Thread Icon - Biểu tượng chủ đề cho XenForo 2

  Thread Icon - Biểu tượng chủ đề cho XenForo 2 2.0.4 Add-on này cho phép bạn thêm các biểu tượng được cá nhân hóa trước tiêu đề vào chủ đề hoặc thay thế hình đại diện. Tính năng: Usergroup permissions Chỉnh sửa biểu tượng chủ đề riêng Chỉnh sửa bất kỳ biểu tượng chủ đề 3 vị trí cho biểu...
 18. Addon 2x [xFv] Thread Starter - Người bắt đầu chủ đề cho XenForo 2

  [xFv] Thread Starter - Người bắt đầu chủ đề cho XenForo 2 1.0.4 Thread Starter - add-on hỗ trợ hiển thị thông tin trong tin nhắn của tác giả chủ đề. Tính năng: Style thân thiện. 7 địa điểm để lựa chọn. Responsive đầy đủ. Biểu tượng Font Awesome. Chọn biểu tượng Font Awesome, kích thước...
 19. Addon 2x Thread view count - Đếm lượt xem chủ đề cho XenForo 2

  Thread view count - Đếm lượt xem chủ đề cho XenForo 2 1.5 Hiển thị số lượt xem chủ đề theo loại khách truy cập. Add-on này rất hữu ích để xem có bao nhiêu khách truy cập đang xem các chủ đề trên diễn đàn của bạn. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 20. Addon 2x Reward Thread - Phần thưởng chủ đề cho XenForo 2

  Reward Thread - Phần thưởng chủ đề cho XenForo 2 1.0.9 Tính năng: Thưởng và bỏ thưởng chủ đề Thành viên có thể yêu cầu phần thưởng Yêu cầu phần thưởng đang chờ (khi thành viên yêu cầu) Trophy Permissions Xem phần thưởng chủ đề từ một thành viên Nhật ký Moderator Thông báo khi một chủ đề được...
Top Bottom