indicator

 1. PVS

  Addon 2x Thread List Online/Offline Indicator - Chỉ báo trực tuyến/ngoại tuyến trong danh sách chủ đề cho XenForo 2 1.0.1

  Thread List Online/Offline Indicator - Chỉ báo trực tuyến/ngoại tuyến trong danh sách chủ đề cho XenForo 2 1.0.1 Một add-on đơn giản giúp thêm chỉ báo trực tuyến/ngoại tuyến vào danh sách chủ đề. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 2. PVS

  Tutorial 2x Animated online indicator - Chỉ báo trực tuyến hoạt ảnh cho XenForo 2.2

  Animated online indicator - Chỉ báo trực tuyến hoạt ảnh cho XenForo 2.2 Một hoạt ảnh đơn giản cho chỉ báo thành viên trực tuyến Trong template extra.less, hãy thêm cái này: .message-avatar-online:after { content: ''; position: absolute; width: 32px; height: 32px; margin...
 3. PVS

  Tutorial 2x Online/Offline avatar indicator like instagram - Chỉ báo trực tuyến/ngoại tuyến hình đại diện như instagram cho XenForo 2

  Online/Offline avatar indicator like instagram - Chỉ báo trực tuyến/ngoại tuyến hình đại diện như instagram cho XenForo 2 Tìm trong template message_macros: <xf:avatar user="$user" size="m" defaultname="{$fallbackName}" itemprop="image" /> Thay bằng đoạn code sau: <xf:if...
 4. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Original Poster Thread Starter Indicator - Chỉ báo người khởi tạo chủ đề XenForo 2 2.0.0

  [OzzModz] Original Poster Thread Starter Indicator - Chỉ báo người khởi tạo chủ đề XenForo 2 2.0.0 Addon này sẽ thêm một chỉ báo trên các câu trả lời của người tạo chủ đề trong chính chủ đề của họ. Điều này có thể giúp xác định người bắt đầu chủ đề một cách dễ dàng. Chúc các bạn thành công...
 5. PVS

  Addon 2x [ITD] Change User Online Indicator Icon & Color - Thay đổi biểu tượng & màu sắc chỉ thị người dùng trực tuyến cho XenForo 2

  [ITD] Change User Online Indicator Icon & Color - Thay đổi biểu tượng & màu sắc chỉ thị người dùng trực tuyến cho XenForo 2 2.0.0 Giờ đây, bạn có thể thay đổi chỉ thị trực tuyến của người dùng mặc định XF bằng bất kỳ biểu tượng FA nào, cũng như màu mặc định của nó. MẸO: Một số trang web có...
 6. PVS

  Tutorial 2x Online indicator based on user ID - Chỉ thị trực tuyến dựa trên ID người dùng XenForo 2

  Online indicator based on user ID - Chỉ thị trực tuyến dựa trên ID người dùng XenForo 2 Bạn chán với cùng một chỉ thị trực tuyến cho tất cả mọi người? Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách thay đổi điều đó. Đó là lựa chọn 10 chỉ thị khác nhau được tự động áp dụng dựa trên ID người dùng. Thực...
 7. PVS

  Addon 2x Unread posts indicator - Chỉ thị bài viết chưa đọc cho XenForo 2

  Unread posts indicator - Chỉ thị bài viết chưa đọc cho XenForo 2 1.0.0 Chỉnh sửa chỉ thị bài viết chưa đọc bằng cách sử dụng style properties. Tóm tắt tính năng Chọn chỉ thị bằng văn bản Chọn chỉ thị bằng label Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 8. PVS

  Addon 2x Pacman online indicator - Thêm chỉ thị trực tuyến kiểu Pacman cho XenForo 2

  Pacman online indicator - Thêm chỉ thị trực tuyến kiểu Pacman cho XenForo 2 1.3.0 Thay thế chỉ thị trực tuyến bằng Pacman. Chỉ được tạo bằng CSS. Online Offline Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 9. PVS

  Tutorial 2x Online indicator - Thêm chỉ thị trực tuyến cho XenForo 2

  Online indicator - Thêm chỉ thị trực tuyến cho XenForo 2 Đây là sửa đổi CSS rất đơn giản với chỉ thị trực tuyến mặc định của XF. Vào template EXTRA.less, thêm đoạn code sau đây: .message-avatar-wrapper .message-avatar-online { position: absolute; top: -1px; left: -1px; right...
 10. PVS

  Addon 2x Online Status Indicator - Chỉ thị trạng thái trực tuyến cho XenForo 2

  Online Status Indicator - Chỉ thị trạng thái trực tuyến cho XenForo 2 2.0.0 Add-on này sẽ thêm chỉ thị trạng thái trực tuyến cho XenForo 2. Có thể thay đổi style thông qua style properties Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 11. PVS

  Tutorial 2x Add Indicator after node title - Thêm chỉ thị vào sau tiêu đề node cho XenForo 2

  Add Indicator after node title - Thêm chỉ thị vào sau tiêu đề node cho XenForo 2 Tính năng nâng cao nhưng đơn giản sẽ hiển thị một đánh dấu "New" sau tiêu đề của các bài viết chưa đọc. Bạn có thể nâng cao hơn nữa bằng cách sử dụng hình ảnh mà bạn chọn, về cơ bản có thể điều chỉnh và thiết kế...
 12. PVS

  Tutorial 2x Status indicator online or offline - Chỉ thị trạng thái online hoặc offline cho XenForo 2

  Status indicator online or offline - Chỉ thị trạng thái online hoặc offline cho XenForo 2 Vào template message_macros tìm: <span class="message-userArrow"></span> Thêm đoạn code sau vào phía trước: <xf:if is="$user.isOnline()"> <div class="onlineON">Online</span></div> <xf:else />...
Top Bottom