Tutorial 2x Animated online indicator - Chỉ báo trực tuyến hoạt ảnh cho XenForo 2.2

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,698
Animated online indicator - Chỉ báo trực tuyến hoạt ảnh cho XenForo 2.2

Một hoạt ảnh đơn giản cho chỉ báo thành viên trực tuyến

Trong template extra.less, hãy thêm cái này:
Less:
.message-avatar-online:after
{
  content: '';
  position: absolute;
  width: 32px;
  height: 32px;
  margin: -7px 0 0 -26px;
  border: 1px solid #7fb900;
  border-radius: 50%;
  box-shadow: 0 0 4px #7fb900, inset 0 0 4px #7fb900;
  -webkit-transform: scale(0);
  -webkit-animation: online 2.5s ease-in-out infinite;
  animation: online 2.5s ease-in-out infinite;
}
@-webkit-keyframes online
{
   0% {opacity: 1;-webkit-transform: scale(0)}
   50% {opacity: .7}
  100% {opacity: 0;-webkit-transform: scale(1)}
}
@keyframes online
{
   0% {opacity: 1;transform: scale(0)}
   50% {opacity: .5}
  100% {opacity: 0;transform: scale(1)}
}

Kết quả:

online.gif

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom