Tutorial 2x Animated online indicator - Chỉ báo trực tuyến hoạt ảnh cho XenForo 2.2

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
Animated online indicator - Chỉ báo trực tuyến hoạt ảnh cho XenForo 2.2

Một hoạt ảnh đơn giản cho chỉ báo thành viên trực tuyến

Trong template extra.less, hãy thêm cái này:
Less:
.message-avatar-online:after
{
  content: '';
  position: absolute;
  width: 32px;
  height: 32px;
  margin: -7px 0 0 -26px;
  border: 1px solid #7fb900;
  border-radius: 50%;
  box-shadow: 0 0 4px #7fb900, inset 0 0 4px #7fb900;
  -webkit-transform: scale(0);
  -webkit-animation: online 2.5s ease-in-out infinite;
  animation: online 2.5s ease-in-out infinite;
}
@-webkit-keyframes online
{
   0% {opacity: 1;-webkit-transform: scale(0)}
   50% {opacity: .7}
  100% {opacity: 0;-webkit-transform: scale(1)}
}
@keyframes online
{
   0% {opacity: 1;transform: scale(0)}
   50% {opacity: .5}
  100% {opacity: 0;transform: scale(1)}
}

Kết quả:

online.gif

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top