Tutorial 2x Online/Offline avatar indicator like instagram - Chỉ báo trực tuyến/ngoại tuyến hình đại diện như instagram cho XenForo 2

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,829
Được Like
12,687
Online/Offline avatar indicator like instagram - Chỉ báo trực tuyến/ngoại tuyến hình đại diện như instagram cho XenForo 2

Tìm trong template message_macros:
HTML:
<xf:avatar user="$user" size="m" defaultname="{$fallbackName}" itemprop="image" />

Thay bằng đoạn code sau:
HTML:
   <xf:if is="$xf.options.showMessageOnlineStatus && $user && $user.isOnline()">
        <div class="xgt-avatar2">
            <div class="xgt-avatar-border2">
          <xf:avatar user="$user" size="m" defaultname="{$fallbackName}" itemprop="image" />
            </div>
        </div>
        <xf:else />
          <div class="xgt-avatar">
            <div class="xgt-avatar-border">
          <xf:avatar user="$user" size="m" defaultname="{$fallbackName}" itemprop="image" />
            </div>
        </div>         
        </xf:if>

Thêm đoạn code sau vào template extra.less:
HTML:
.xgt-avatar{
  display: block;
  background: linear-gradient(45deg, #f09433 0%,#e6683c 25%,#dc2743 50%,#cc2366 75%,#bc1888 100%);
  border-radius: 50%;
  padding: 4px;
  box-shadow: 0px 0px 10px 3px rgba(178, 34, 34, 0.38);  

}

.xgt-avatar-border{
  display: block;
  border: 4px solid #fff;
  border-radius: 50%;
}

@media (max-width: @xf-publicNavCollapseWidth)
{
.xgt-avatar{
  padding: 2px;
  }
.xgt-avatar-border{
   border-width: 2px;
  }
}

.xgt-avatar2{
  display: block;
  background: linear-gradient(to right, green, yellow);
  border-radius: 50%;
  padding: 4px;
  box-shadow: 0px 0px 10px 3px rgba(4, 90, 15, 0.38);

}

.xgt-avatar-border2{
  display: block;
  border: 4px solid #fff;
  border-radius: 50%;
}

@media (max-width: @xf-publicNavCollapseWidth)
{
.xgt-avatar2{
  padding: 2px;
  }
.xgt-avatar-border2{
   border-width: 2px;
  }
}

indir-136bac2be1c2007cf.png

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Mobile/Zalo: 0906081284

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom