Tutorial 2x Online/Offline avatar indicator like instagram - Chỉ báo trực tuyến/ngoại tuyến hình đại diện như instagram cho XenForo 2

Bài Viết Mới

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
Online/Offline avatar indicator like instagram - Chỉ báo trực tuyến/ngoại tuyến hình đại diện như instagram cho XenForo 2

Tìm trong template message_macros:
HTML:
<xf:avatar user="$user" size="m" defaultname="{$fallbackName}" itemprop="image" />

Thay bằng đoạn code sau:
HTML:
   <xf:if is="$xf.options.showMessageOnlineStatus && $user && $user.isOnline()">
        <div class="xgt-avatar2">
            <div class="xgt-avatar-border2">
          <xf:avatar user="$user" size="m" defaultname="{$fallbackName}" itemprop="image" />
            </div>
        </div>
        <xf:else />
          <div class="xgt-avatar">
            <div class="xgt-avatar-border">
          <xf:avatar user="$user" size="m" defaultname="{$fallbackName}" itemprop="image" />
            </div>
        </div>         
        </xf:if>

Thêm đoạn code sau vào template extra.less:
HTML:
.xgt-avatar{
  display: block;
  background: linear-gradient(45deg, #f09433 0%,#e6683c 25%,#dc2743 50%,#cc2366 75%,#bc1888 100%);
  border-radius: 50%;
  padding: 4px;
  box-shadow: 0px 0px 10px 3px rgba(178, 34, 34, 0.38);  

}

.xgt-avatar-border{
  display: block;
  border: 4px solid #fff;
  border-radius: 50%;
}

@media (max-width: @xf-publicNavCollapseWidth)
{
.xgt-avatar{
  padding: 2px;
  }
.xgt-avatar-border{
   border-width: 2px;
  }
}

.xgt-avatar2{
  display: block;
  background: linear-gradient(to right, green, yellow);
  border-radius: 50%;
  padding: 4px;
  box-shadow: 0px 0px 10px 3px rgba(4, 90, 15, 0.38);

}

.xgt-avatar-border2{
  display: block;
  border: 4px solid #fff;
  border-radius: 50%;
}

@media (max-width: @xf-publicNavCollapseWidth)
{
.xgt-avatar2{
  padding: 2px;
  }
.xgt-avatar-border2{
   border-width: 2px;
  }
}

indir-136bac2be1c2007cf.png

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top