chong spam

 1. PVS

  Addon 2x Antispam by CleanTalk - Chống spam bởi CleanTalk cho XenForo 2 2.9

  Antispam by CleanTalk - Chống spam bởi CleanTalk cho XenForo 2 2.9 Không có CAPTCHA, không có câu hỏi, không có câu đố. Không có bot spam đăng ký, không có bot spam bài viết. Tính năng Anti-spam: Ngừng các bot spam khi đăng ký. Ngừng các bot spam theo thứ tự. Bảo vệ form Contact (CAPTCHA...
 2. PVS

  Addon 2x Antispam by CleanTalk - Chống spam bởi CleanTalk cho XenForo 2 2.8

  Antispam by CleanTalk - Chống spam bởi CleanTalk cho XenForo 2 2.8 Không có CAPTCHA, không có câu hỏi, không có câu đố. Không có bot spam đăng ký, không có bot spam bài viết. Tính năng Anti-spam: Ngừng các bot spam khi đăng ký. Ngừng các bot spam theo thứ tự. Bảo vệ form Contact (CAPTCHA...
 3. PVS

  Addon 2x Antispam by CleanTalk - Chống spam bởi CleanTalk cho XenForo 2 2.7

  Antispam by CleanTalk - Chống spam bởi CleanTalk cho XenForo 2 2.7 Không có CAPTCHA, không có câu hỏi, không có câu đố. Không có bot spam đăng ký, không có bot spam bài viết. Tính năng Anti-spam: Ngừng các bot spam khi đăng ký. Ngừng các bot spam theo thứ tự. Bảo vệ form Contact (CAPTCHA...
 4. PVS

  Addon 2x Antispam by CleanTalk - Chống spam bởi CleanTalk cho XenForo 2 2.6

  Antispam by CleanTalk - Chống spam bởi CleanTalk cho XenForo 2 2.6 Không có CAPTCHA, không có câu hỏi, không có câu đố. Không có bot spam đăng ký, không có bot spam bài viết. Tính năng Anti-spam: Ngừng các bot spam khi đăng ký. Ngừng các bot spam theo thứ tự. Bảo vệ form Contact (CAPTCHA...
 5. PVS

  Addon 2x Antispam by CleanTalk - Chống spam bởi CleanTalk cho XenForo 2 2.5

  Antispam by CleanTalk - Chống spam bởi CleanTalk cho XenForo 2 2.5 Không có CAPTCHA, không có câu hỏi, không có câu đố. Không có bot spam đăng ký, không có bot spam bài viết. Tính năng Anti-spam: Ngừng các bot spam khi đăng ký. Ngừng các bot spam theo thứ tự. Bảo vệ form Contact (CAPTCHA...
 6. PVS

  No reCAPTCHA - Plugin hỗ trợ chống spam của Google cho Wordpress

  No reCAPTCHA - Plugin hỗ trợ chống spam của Google cho Wordpress Hiện nay Google đã ra mắt công nghệ NO CAPTCHA reCAPTCHA mới giúp có thể chống spam hữu dụng cho website mà không cần phải nhập các đoạn ký tự xác nhận khó đọc và gây khó chịu. Điều này có nghĩa là nếu đang sử dụng hệ thống...
Top Bottom