chuc mung

  1. PVS

    Addon Auto Birthday Greeter - Tự động chúc mừng sinh nhật

    Auto Birthday Greeter - Tự động chúc mừng sinh nhật 2.1.0 Bạn muốn chúc mừng sinh nhật của thành viên mà không tốn nhiều thời gian bằng văn bản email hoặc tạo ra chủ đề? Có, add-on này sẽ giúp bạn bằng cách gửi một lời chúc mừng sinh nhật cho người dùng của bạn bằng nội dung riêng mà bạn đã...
Top Bottom