cinvin: style & meta tweaks

  1. PVS

    Addon 2x CinVin: Style & Meta Tweaks - Tinh chỉnh Style & Meta cho XenForo 2.2 1.1.1

    CinVin: Style & Meta Tweaks - Tinh chỉnh Style & Meta cho XenForo 2.2 1.1.1 Đây là tập hợp một số tùy chọn liên quan đến thẻ meta XenForo và các chỉnh sửa hiển thị linh tinh. Sau khi cài đặt, hãy truy cập trang XF Options và tìm "CinVin - Style Tweaks" để thay đổi cài đặt của bạn. Thay đổi...
Top Bottom