Addon 2x CinVin: Style & Meta Tweaks - Tinh chỉnh Style & Meta cho XenForo 2.2 1.1.1

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,824
Được Like
12,687
CinVin: Style & Meta Tweaks - Tinh chỉnh Style & Meta cho XenForo 2.2 1.1.1

Đây là tập hợp một số tùy chọn liên quan đến thẻ meta XenForo và các chỉnh sửa hiển thị linh tinh.

Sau khi cài đặt, hãy truy cập trang XF Options và tìm "CinVin - Style Tweaks" để thay đổi cài đặt của bạn.

Thay đổi liên kết biểu tượng "What's New" thành "New Posts"

Trên thiết bị di động (kích thước màn hình nhỏ) biểu tượng tia chớp "What's New" được hiển thị trong thanh điều hướng. Theo mặc định, trang này liên kết đến trang "What's New". Tùy chọn này thay đổi liên kết thành "New Posts".

1586749571844.png

Thay đổi phần mở rộng tệp CDN Emoji

Khi sử dụng vị trí "Emoji Source" tùy chỉnh, các tệp được mã hóa cứng cho phần mở rộng png. Tùy chọn này cho phép bạn chọn một phần mở rộng khác như svg.

1586748846381.png

Thêm biểu tượng quay lại trên thiết bị di động

Trên thiết bị di động (kích thước màn hình nhỏ), biểu tượng 'quay lại' mới có thể được hiển thị trên thanh điều hướng.

1583025447345.png


1583025549160.png

Độ dài Mô tả Unfurl

Nhập độ dài tối đa để sử dụng cho văn bản của các URL chưa được lật. Giá trị mặc định được mã hóa cứng trong template bb_code_tag_url_unfurl. Nhập giá trị độ dài maxium mới tại đây hoặc để nó là 0 để sử dụng giá trị mặc định XF từ template.

Unfurl Description Length.png

Sử dụng đính kèm bài viết cho OG:Image và sử dụng Thẻ Twitter [thẻ meta og:image, og:image:height, og:image:width và twitter:card]

Theo mặc định, giá trị của og:image là giá trị được nhập cho URL Metadata logo trong template style trong Basic Options. Khi đăng lên các mạng xã hội như Twitter và Facebook, việc sử dụng hình ảnh đính kèm bài viết thường được ưu tiên hơn. Bật tùy chọn này để sử dụng, hãy thử sử dụng tệp đính kèm thay thế. Bật tùy chọn này cũng sẽ bao gồm thẻ meta twitter:card sử dụng loại thẻ được chỉ định. Nếu bạn không chắc chắn về giá trị nào để sử dụng thì hãy để nó ở summary_large_image. Nếu không có hình ảnh đính kèm nào để sử dụng thì giá trị XF mặc định sẽ được sử dụng.

*** KHÁCH CẦN QUYỀN XEM ĐÍNH KÈM ĐỂ SỬ DỤNG ĐÍNH KÈM NHƯ OG:IMAGE! ***

Attachment for OG Image.png

Sử dụng ảnh bìa 'article' XF được tính toán cho OG:Image nếu không tìm thấy tệp đính kèm bài viết [thẻ meta og:image]

Nếu tùy chọn sử dụng tệp đính kèm bài viết không tìm thấy bất kỳ tệp đính kèm phù hợp nào hoặc nếu tùy chọn bị tắt thì tùy chọn này sẽ sử dụng ảnh bìa 'article' được tính toán XF làm giá trị og:image. Thực hiện điều này có những mối quan tâm cần được tính đến. Nếu khách không có quyền xem tệp đính kèm và nếu tìm thấy tệp đính kèm thì hình thu nhỏ sẽ được sử dụng. Nếu không tìm thấy tệp đính kèm hình ảnh thì nó sẽ sử dụng URL của hình ảnh được nhúng. Khi sử dụng chức năng ảnh bìa, cho dù đó là tệp đính kèm, hình thu nhỏ hay hình ảnh từ xa, kích thước của hình ảnh đã chọn sẽ không được kiểm tra để xem chúng có đáp ứng các yêu cầu sử dụng của Twitter và Facebook hay không. Tùy chọn có ở đó nhưng chỉ nên được bật nếu bạn thực sự chắc chắn về nó.

1608518400115.png

Sử dụng Metadata Logo làm ảnh bìa 'article' XF nếu không tìm thấy hình ảnh

Khi chủ đề được liệt kê bằng cách sử dụng template 'article' XF, nó sử dụng chức năng 'cover' để tìm hình ảnh được hiển thị. Nếu không tìm thấy hình ảnh nào thì tùy chọn này sẽ sử dụng Metadata Logo cho ảnh bìa bài viết để tất cả các chủ đề được hiển thị trong danh sách với một hình ảnh.

1608519507459.png

Thay đổi phrase 'article' của XF View full article thành phrase View more

Một số add-on, chẳng hạn như [CinVin] Featured Threads, sử dụng chế độ xem 'article' của XF để liệt kê các chủ đề. Khi được sử dụng trong các add-on khác nhau, phrase mặc định được sử dụng cho liên kết đến chế độ xem, chủ đề đầy đủ là View full article nhưng chủ đề đó có thể không phải là một loại chủ đề bài viết. Bật tùy chọn này sẽ thay đổi template để sử dụng phrase View more thay thế.

1608519803022.png

Tên trang Twitter [thẻ meta twitter:site]

Nhập tên tài khoản Twitter để đưa vào các thẻ meta làm giá trị twitter:site. Thẻ meta này là bắt buộc khi chỉ định Thẻ Twitter là các loại nhất định như summary_large_image. Đây thường là giá trị mà bạn đã sử dụng cho giá trị Twitter Connected Accounts.

Twitter Site Name.png

ID ứng dụng Facebook [thẻ meta fb:app_id]

Nhập ID ứng dụng Facebook của bạn. Đây thường là giá trị mà bạn đã sử dụng cho giá trị Facebook Application ID. Cần có ID ứng dụng Facebook để thu thập số liệu thống kê với Facebook Insights. Nếu bạn không sử dụng/quan tâm đến FB Insights thì giá trị này sẽ không ảnh hưởng đến bạn nếu nó bị thiếu. XenForo sẽ không thêm lại thẻ meta.

Facebook App ID.png

Trang "Type" cho Thread View [thẻ meta og:type]

Mặc định giá trị Open Graph cho các trang XenForo là "website" trên tất cả các trang. Nhập một giá trị khác, chẳng hạn như "article", để sử dụng trên các trang Thread View. Hãy chắc chắn rằng giá trị bạn nhập là hợp lệ và bạn hoàn toàn chắc chắn rằng bạn muốn thay đổi nó. Điều này sẽ chỉ được sử dụng trên các trang Thread View, phần còn lại của các trang XenForo của bạn sẽ vẫn sử dụng mặc định XF. Để trống phần này để sử dụng giá trị XF mặc định. Giá trị của bài viết hoặc blog là bắt buộc để sử dụng với Pinterest Rich Pins.

Page type for Thread View.png

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: Internet​
 

Đính kèm

  • CinVin-StyleTweaks-1.1.1.zip
    17.5 KB · Lượt xem: 17

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Mr. Tuấn

Mobile/Zalo: 0988 488 096

Telegram: bluekpro

Email: [email protected]

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Top Bottom