style

 1. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Style Default per Domain - Style mặc định cho mỗi tên miền cho XenForo 2.2 2.0.0 Patch Level 1

  [OzzModz] Style Default per Domain - Style mặc định cho mỗi tên miền cho XenForo 2.2 2.0.0 Patch Level 1 Cho phép bạn chọn style mặc định hoặc bắt buộc cho các tên máy chủ nhất định trong diễn đàn của bạn. Yêu cầu: XF 2.2+ Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 2. PVS

  Addon 2x [TC] Custom User Style - Kiểu người dùng tùy chỉnh XenForo 2 1.0.0 Beta 3

  [TC] Custom User Style - Kiểu người dùng tùy chỉnh XenForo 2 1.0.0 Beta 3 Cho phép người dùng mua kiểu dáng tùy chỉnh cho tên người dùng và banner. Tính năng: Đặt CSS tùy chỉnh cho tên người dùng và banner Đặt văn bản banner tùy chỉnh Thêm các kiểu đặt trước cho tên người dùng và banner Tùy...
 3. PVS

  Addon 2x ArrowChat: Facebook Style Chat - Thêm chat phong cách Facebook vào XenForo 2 v4.1.1

  ArrowChat: Facebook Style Chat - Thêm chat phong cách Facebook vào XenForo 2 v4.1.1 Thêm trò chuyện trực tiếp và video vào XenForo ArrowChat cho phép người dùng XenForo của bạn nhắn tin và trò chuyện video với nhau. Cài đặt trong vài phút trên đầu bất kỳ trang web hiện có . Mọi phiên bản đều...
 4. PVS

  Addon 2x Lolz Style Login Form - Giao diện Lolz cho form đăng nhập XenForo 2.2 1.0.1

  Lolz Style Login Form - Giao diện Lolz cho form đăng nhập XenForo 2.2 1.0.1 Tạo ủy quyền và đăng ký theo kiểu diễn đàn lozl.guru. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 5. PVS

  Addon 2x ArrowChat: Facebook Style Chat - Thêm chat phong cách Facebook vào XenForo 2 v4.1

  ArrowChat: Facebook Style Chat - Thêm chat phong cách Facebook vào XenForo 2 v4.1 Thêm trò chuyện trực tiếp và video vào XenForo ArrowChat cho phép người dùng XenForo của bạn nhắn tin và trò chuyện video với nhau. Cài đặt trong vài phút trên đầu bất kỳ trang web hiện có . Mọi phiên bản đều có...
 6. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Style Default per Domain - Style mặc định cho mỗi tên miền cho XenForo 2.2 2.0.0

  [OzzModz] Style Default per Domain - Style mặc định cho mỗi tên miền cho XenForo 2.2 2.0.0 Cho phép bạn chọn style mặc định hoặc bắt buộc cho các tên máy chủ nhất định trong diễn đàn của bạn. Yêu cầu: XF 2.2+ Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 7. PVS

  Addon 2x Arrowchat businnes edition full - Arrowchat phiên bản doanh nghiệp đầy đủ cho XenForo 2 4.0b

  Arrowchat businnes edition full - Arrowchat phiên bản doanh nghiệp đầy đủ cho XenForo 2 4.0b Thêm trò chuyện trực tiếp và video vào XenForo ArrowChat cho phép người dùng XenForo của bạn nhắn tin và trò chuyện video với nhau. Cài đặt trong vài phút trên đầu bất kỳ trang web hiện có . Mọi phiên...
 8. PVS

  Addon 2x CinVin: Style & Meta Tweaks - Tinh chỉnh Style & Meta cho XenForo 2.2 1.1.1

  CinVin: Style & Meta Tweaks - Tinh chỉnh Style & Meta cho XenForo 2.2 1.1.1 Đây là tập hợp một số tùy chọn liên quan đến thẻ meta XenForo và các chỉnh sửa hiển thị linh tinh. Sau khi cài đặt, hãy truy cập trang XF Options và tìm "CinVin - Style Tweaks" để thay đổi cài đặt của bạn. Thay đổi...
 9. PVS

  Addon 2x ArrowChat: Facebook Style Chat - Thêm chat phong cách Facebook vào XenForo 2 v4.0.2

  ArrowChat: Facebook Style Chat - Thêm chat phong cách Facebook vào XenForo 2 v4.0.2 Thêm trò chuyện trực tiếp và video vào XenForo ArrowChat cho phép người dùng XenForo của bạn nhắn tin và trò chuyện video với nhau. Cài đặt trong vài phút trên đầu bất kỳ trang web hiện có . Mọi phiên bản đều...
 10. PVS

  Addon 2x ArrowChat: Facebook Style Chat - Thêm chat phong cách Facebook vào XenForo 2 v4.0.1

  ArrowChat: Facebook Style Chat - Thêm chat phong cách Facebook vào XenForo 2 v4.0.1 Thêm trò chuyện trực tiếp và video vào XenForo ArrowChat cho phép người dùng XenForo của bạn nhắn tin và trò chuyện video với nhau. Cài đặt trong vài phút trên đầu bất kỳ trang web hiện có . Mọi phiên bản đều...
 11. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Style Usage Stats in ACP - Thống kê sử dụng style trong ACP cho XenForo 2.2 2.0.0

  [OzzModz] Style Usage Stats in ACP - Thống kê sử dụng style trong ACP cho XenForo 2.2 2.0.0 Thêm thống kê sử dụng style hàng ngày (ACP > Logs > Statistics) Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 12. PVS

  Addon 2x Style chooser manager - Trình quản lý trình chọn style cho XenForo 2 1.3

  Style chooser manager - Trình quản lý trình chọn style cho XenForo 2 1.3 Thay đổi trình chọn style thành cột đơn và sắp xếp theo alpha. Tính năng: Một cột hàng giúp xem trình chọn style dễ dàng hơn. Tiêu đề style được sắp xếp theo alpha. Style đã chọn hiện tại được in đậm. Chúc các bạn...
 13. PVS

  Addon 2x ArrowChat: Facebook Style Chat - Thêm chat phong cách Facebook vào XenForo 2 v4.0 Beta

  ArrowChat: Facebook Style Chat - Thêm chat phong cách Facebook vào XenForo 2 v4.0 Beta Thêm trò chuyện trực tiếp và video vào XenForo ArrowChat cho phép người dùng XenForo của bạn nhắn tin và trò chuyện video với nhau. Cài đặt trong vài phút trên đầu bất kỳ trang web hiện có . Mọi phiên bản...
 14. PVS

  Addon 2x [AP] Style Suite - Style Suite cho XenForo 2 2.4.0

  [AP] Style Suite - Style Suite cho XenForo 2 2.4.0 Addon này cho phép người dùng tùy chỉnh giao diện của tên người dùng, tiêu đề tùy chỉnh, hồ sơ và postbit, bằng cách thêm 4 trang mới vào phần Chi tiết tài khoản . Nó cũng mở rộng theo Chi tiết tài khoản bằng cách thêm trường thả xuống mới cho...
 15. PVS

  Addon 2x [DCom] AdminCP Style - Giao diện tối cho AdminCP XenForo 2.2 2.2.9

  [DCom] AdminCP Style - Giao diện tối cho AdminCP XenForo 2.2 2.2.9 Add-on này chuyển đổi bảng điều khiển sang giao diện tối. Add-on có cài đặt màu sắc. Ngoài ra, thiết kế của trình soạn thảo template (CodeMirror) với lựa chọn 10 giao diện đã được tạo thành một cài đặt riêng biệt. Tất cả các...
 16. PVS

  Addon 2x [AP] Style Suite - Style Suite cho XenForo 2 1.9.4

  [AP] Style Suite - Style Suite cho XenForo 2 1.9.4 Addon này cho phép người dùng tùy chỉnh giao diện của tên người dùng, tiêu đề tùy chỉnh, hồ sơ và postbit, bằng cách thêm 4 trang mới vào phần Chi tiết tài khoản . Nó cũng mở rộng theo Chi tiết tài khoản bằng cách thêm trường thả xuống mới cho...
 17. PVS

  Addon 2x [tl] Style Permissions - Quyền chọn Style XenForo 2 2.0.2

  [tl] Style Permissions - Quyền chọn Style XenForo 2 2.0.2 Hạn chế người dùng sử dụng các style cụ thể. Add-on này cung cấp một số tiêu chí để giúp bạn. Giới hạn bởi người dùng thuộc về các nhóm người dùng cụ thể Cho phép người dùng cụ thể có thể sử dụng style. Style phải được chọn "Allow...
 18. PVS

  Addon 2x [DimmmCom] AdminCP Style - Giao diện tối cho AdminCP XenForo 2.2 2.2.7

  [DimmmCom] AdminCP Style - Giao diện tối cho AdminCP XenForo 2.2 2.2.7 Add-on này chuyển đổi bảng điều khiển sang giao diện tối. Add-on có cài đặt màu sắc. Ngoài ra, một cài đặt riêng đã được thực hiện cho thiết kế của trình soạn thảo template (CodeMirror) với 10 giao diện lựa chọn. Tất cả các...
 19. PVS

  Addon 2x [AP] Style Suite - Style Suite cho XenForo 2 1.9.0

  [AP] Style Suite - Style Suite cho XenForo 2 1.9.0 Addon này cho phép người dùng tùy chỉnh giao diện của tên người dùng, tiêu đề tùy chỉnh, hồ sơ và postbit, bằng cách thêm 4 trang mới vào phần Chi tiết tài khoản . Nó cũng mở rộng theo Chi tiết tài khoản bằng cách thêm trường thả xuống mới cho...
 20. PVS

  Addon 2x Style Statistics for XenForo - Thống kê style cho XenForo 2 2.0.2

  Style Statistics for XenForo - Thống kê style cho XenForo 2 2.0.2 Add-on này theo dõi style thực tế mà các thành viên tích cực của bạn đang sử dụng trong thời gian thực khi bạn cho phép lựa chọn style trên trang web của mình. Tính năng Việc sử dụng style được theo dõi 'Trực tiếp' trong khoảng...
Top Bottom