cli

 1. PVS

  Addon 2x CLI Job Runner - Trình chạy công việc CLI cho XenForo 2.2 2.1.0

  CLI Job Runner - Trình chạy công việc CLI cho XenForo 2.2 2.1.0 Addon XenForo 2.2 này triển khai trình chạy công việc được kích hoạt CLI nâng cao để sử dụng với Unix cron để thay thế cho lệnh xf:run-jobs tích hợp được giới thiệu trong XF 2.2 Lệnh này được gọi là hg:run-jobs và thực hiện tương...
 2. PVS

  Addon 2x [Earl] Board Active Cli - Kích hoạt Board bằng Cli cho XenForo 2.2 1.0.0a

  [Earl] Board Active Cli - Kích hoạt Board bằng Cli cho XenForo 2.2 1.0.0a Add-on này cho phép bạn bật và tắt board của mình bằng giao diện dòng lệnh. Vì vậy, bạn có thể sử dụng tùy chọn này để chuyển đổi "Board active" khi chuẩn bị sao lưu cơ sở dữ liệu và bật lại khi hoàn tất. Bạn có thể tự...
 3. PVS

  Addon 2x CLI Job Runner for XF 2.2 - Trình chạy công việc CLI cho XenForo 2.2

  CLI Job Runner for XF 2.2 - Trình chạy công việc CLI cho XenForo 2.2 2.0.0 Addon XenForo 2.2 này triển khai trình chạy công việc được kích hoạt CLI nâng cao để sử dụng với Unix cron để thay thế cho lệnh xf:run-jobs tích hợp được giới thiệu trong XF 2.2 Lệnh này được gọi là hg:run-jobs và thực...
 4. PVS

  Addon 2x CLI Job Runner - Trình chạy công việc CLI cho XenForo 2

  CLI Job Runner - Trình chạy công việc CLI cho XenForo 2 1.5.0 Add-on này sẽ vô hiệu hóa job runner đã kích hoạt trình duyệt và cài đặt một job runner được kích hoạt CLI để sử dụng với Unix cron. Yêu cầu Add-on này yêu cầu PHP 5.4 trở lên và chỉ hoạt động trên XenForo 2.0.x Cài đặt Cài đặt...
 5. PVS

  Other 2x XF2 CLI Utility - Tiện ích CLI cho XF2

  XF2 CLI Utility - Tiện ích CLI cho XF2 Điều này cho biết thêm một cú pháp CLI rút gọn. Ví dụ thay vì gõ php cmd.php xf:addon-install Foo/Bar thì bây giờ bạn chỉ cần gõ xf xf:addon-install Foo/Bar GitHub: Linux/MacOS: https://github.com/jakebooher/xf-cli Windows...
Top Bottom