Addon 2x [Earl] Board Active Cli - Kích hoạt Board bằng Cli cho XenForo 2.2 1.0.0a

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,694
[Earl] Board Active Cli - Kích hoạt Board bằng Cli cho XenForo 2.2 1.0.0a

Add-on này cho phép bạn bật và tắt board của mình bằng giao diện dòng lệnh.

Vì vậy, bạn có thể sử dụng tùy chọn này để chuyển đổi "Board active" khi chuẩn bị sao lưu cơ sở dữ liệu và bật lại khi hoàn tất.

Bạn có thể tự động hóa toàn bộ quá trình sao lưu bằng cách tạo một tập lệnh shell như dưới đây và thêm nó vào crontab
Bash:
#!/usr/bin/env bash

############################################################################
#                                     #
#               SET VARS                  #
#                                     #
############################################################################

vhost_path=/home/nginx/domains/yourdomain.com
public_doc_dir=$vhost_path/public
random_string=$(cat /dev/random | tr -dc '0-9' | fold -w 256 | head --bytes 7)
backup_dir=$public_doc_dir/backups/$(date +"%d-%m-%Y")/$random_string
elastic_snapshot_repo=/home/es_repo

dbuser=$(grep username $public_doc_dir/src/config.php | awk -F\' '{ print $6 }')
dbpass=$(grep password $public_doc_dir/src/config.php | awk -F\' '{ print $6 }')
dbname=$(grep dbname $public_doc_dir/src/config.php | awk -F\' '{ print $6 }')

############################################################################
#                                     #
#            BACKUP PROCESS                   #
#                                     #
############################################################################

mkdir -p $backup_dir
# board active switch turns to off
/bin/env php $public_doc_dir/cmd.php xf:board-active off -m "Sorry for the inconvenience but we're performing some maintenance at the moment. we'll be back online shortly!"
mysqldump --opt --default-character-set=utf8mb4 -u$dbuser -p$dbpass $dbname > db$(date +"%d-%m-%Y").sql
....
...
..
# Board active switch turns to on and message sets back to the default
/bin/env php $public_doc_dir/cmd.php xf:board-active off -m "Sorry, we're currently unavailable. Please check back later.."

Ví dụ cách sử dụng:
Mã:
php cmd.php xf:board-active on -m "Sorry, we're currently unavailable. Please check back later.."

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Mobile: 0906081284

Zalo: 0988488096

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom