confirm

 1. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Conversation Start Confirm - Xác nhận bắt đầu cuộc trò chuyện XenForo 2.2 2.0.0

  [OzzModz] Conversation Start Confirm - Xác nhận bắt đầu cuộc trò chuyện XenForo 2.2 2.0.0 Thêm lớp phủ có xác nhận để bắt đầu cuộc trò chuyện với một số nhóm / người dùng nhất định. Yêu cầu: XF 2.2+ Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 2. PVS

  Addon 2x Auto delete email confirm - Tự động xóa email xác nhận cho XenForo 2

  Auto delete email confirm - Tự động xóa đăng ký không xác nhận email cho XenForo 2 1.1 Add-on hỗ trợ tự động xóa các đăng ký mà không xác nhận địa chỉ email. Tính năng: Người dùng phải có 0 bài viết. Bỏ qua staff. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 3. PVS

  Hướng dẫn Sử dụng JavaScript để xác nhận yêu cầu Confirm Yes/No

  Sử dụng JavaScript để xác nhận yêu cầu Confirm Yes/No Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn tạo một box thông báo và hỏi người dùng dưới dạng Đồng ý(Yes) hoặc Không đồng ý(No). Chắc chắn nhiều khi các bạn lướt một trang web hay vào phần quản lý của một trang web khi các bạn nhấn vào một liên...
Top Bottom