Hướng dẫn Sử dụng JavaScript để xác nhận yêu cầu Confirm Yes/No

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,697
Sử dụng JavaScript để xác nhận yêu cầu Confirm Yes/No

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn tạo một box thông báo và hỏi người dùng dưới dạng Đồng ý(Yes) hoặc Không đồng ý(No).

YesNo.gif

Chắc chắn nhiều khi các bạn lướt một trang web hay vào phần quản lý của một trang web khi các bạn nhấn vào một liên kết nào đó hay một button hoặc là nhấn vào xóa bỏ một bài viết…v…v thì các bạn sẽ thấy xuất hiện một box với nội dung có thể là “Bạn có thực sự chắc chắn chưa?” hoặc “Bạn đồng ý vào liên kết này chứ”…v…v dưới dạng câu hỏi đồng ý hoặc không đồng ý. Bạn chỉ được chọn một trong hai điều kiện đó, nếu đồng ý thì sẽ thực thi sự kiện tiếp theo còn không đồng ý thì sẽ trả về trạng thái ban đầu.Để làm được điều đó thì chúng ta sẽ dùng đến JavaScript nhé.

Dưới đây là hình mô phỏng sự kiện khi các bạn click vào một liên kết hay Submit…v..v.

Untitled-1_033.jpg

Đây thực sự chỉ là một sự kiện onclick trong JavaScript mà thôi nhằm mục đích hỏi người dùng hoặc thông báo một vấn đề gì đó. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn hai dạng đó là dạng liên kết và dạng Submit.

Đầu tiên các bạn tạo cho mình một thẻ liên kết <a> và một nút Submit như sau:
Mã:
<a href="#">Click Ngay</a>
<input type="submit" value="Click Ngay" />

Sau khi tạo xong thì mình sẽ thêm sự kiện onclick vào liên kết <a> và nút Submit.
Mã:
<a onclick="return confirmAction()" href="#">Click Ngay</a>
<input type="submit" onclick="confirmAction()" value="Click Ngay" />

Giải thích chút về code trên nhé. Trong liên kết <a> mình đã thêm sự kiện onclick vào và khi người dùng click vào thì sẽ return về hàm confirmAction(). Tương tự cho nút Submit, nhưng có một chỗ khác là ở liên kết <a> thì chúng ta phải dùng return còn ở nút Submit thì chúng ta không phải dùng return nhé.

Tiếp theo mình sẽ viết một hàm có tên là confirmAction() để thực hiện sự kiện hỏi hoặc thông báo điều gì đó cho người dùng.
Mã:
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
    function confirmAction() {
      return confirm("Xin chào bạn ! Bạn khỏe không?")
    }
</SCRIPT>

Hàm này rất đơn giản chúng ta trả về một box thông báo bằng cách sử dụng hàm Confirm Yes/No JavaScript mà thôi.

Như vậy chỉ một vài dòng code đơn giản chúng ta đã có ngay một box dưới dạng Confirm Yes/No mà các bạn có thể sử dụng cho nhiều tình huống đặc biệt khi làm trang quản trị admin hoặc bên ngoài site.

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: tuhocphp.com​
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom