ngon ngu

 1. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Language Detect - Phát hiện ngôn ngữ cho XenForo 2.2 2.0.0

  [OzzModz] Language Detect - Phát hiện ngôn ngữ cho XenForo 2.2 2.0.0 Tự động đặt ngôn ngữ diễn đàn mặc định cho khách truy cập (thông qua Accept-Language HTTP header) Yêu cầu: XenForo 2.2.0+ Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 2. PVS

  Language 2x Xenforo 2.2.x Vietnamese Translation - Bản dịch Tiếng Việt cho XenForo 2 2.2.4

  Xenforo 2.2.x Vietnamese Translation - Bản dịch Tiếng Việt cho XenForo 2 2.2.4 Đây là bản dịch Tiếng Việt cho XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 3. PVS

  Addon 2x [PB] Emoji support for Language Titles - Hỗ trợ Emoji cho tiêu đề ngôn ngữ XenForo 2 1.0.0

  [PB] Emoji support for Language Titles - Hỗ trợ Emoji cho tiêu đề ngôn ngữ XenForo 2 1.0.0 Thêm hỗ trợ đầy đủ emoji để hiển thị tiêu đề ngôn ngữ. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 4. PVS

  Addon 2x [ShikiSuen] Chinese HTML Lang Tag Fix - Sửa lỗi thẻ HTML tiếng Trung cho XenForo 2

  [ShikiSuen] Chinese HTML Lang Tag Fix - Sửa lỗi thẻ HTML tiếng Trung cho XenForo 2 2.1.9 Plugin này là để sửa các thẻ ngôn ngữ HTML lỗi thời cho người dân địa phương Trung Quốc có thể lựa chọn trong XenForo 2.0-2.1 (có thể các phiên bản XenForo mới hơn miễn là các nhà phát triển không để lại...
 5. PVS

  Language 2x ImageProxy Host Turkish language pack - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho ImageProxy Host XenForo 2

  ImageProxy Host Turkish language pack - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho ImageProxy Host XenForo 2 2.0.0 Đây là bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho add-on ImageProxy Host của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 6. PVS

  Language 2x RM Marketplace german frontend translation - Bản dịch tiếng Đức cho RM Marketplace XenForo 2

  RM Marketplace german frontend translation - Bản dịch tiếng Đức cho RM Marketplace XenForo 2 04-2020 Đây là bản dịch tiếng Đức frontend cho add-on RM Marketplace của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 7. PVS

  Language 2x Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho [OzzModz] Most Ever Online của XenForo 2

  Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho [OzzModz] Most Ever Online của XenForo 2 1.0.8 Đây là bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho add-on [OzzModz] Most Ever Online của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 8. PVS

  Language 2x Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho [XTR] User Info Panel của XenForo 2

  Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho [XTR] User Info Panel của XenForo 2 1.0.0 Đây là bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho add-on [XTR] User Info Panel của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 9. PVS

  Language 2x Bản dịch Tiếng Việt cho add-on [XenGenTr] Forum istatistik sistemi

  Bản dịch Tiếng Việt cho add-on [XenGenTr] Forum istatistik sistemi 3.0.1 Đây là bản dịch Tiếng Việt cho add-on [XenGenTr] Forum istatistik sistemi của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 10. PVS

  Language 2x Dutch translation for XenForo 2.1 - Bản dịch tiếng Hà Lan cho XenForo 2.1

  Dutch translation for XenForo 2.1 - Bản dịch tiếng Hà Lan cho XenForo 2.1 2.1.8 Đây là bản dịch tiếng Hà Lan cho XenForo 2.1. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 11. PVS

  Language 2x German Language Siropu Custom404 Page - Bản dịch tiếng Đức cho Siropu Custom404 Page XenForo 2

  German Language Siropu Custom404 Page - Bản dịch tiếng Đức cho Siropu Custom404 Page XenForo 2 1.1.4 Đây là bản dịch tiếng Đức cho add-on Siropu Custom404 Page của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 12. PVS

  Language 2x Xenforo 2.1.x Vietnamese Translation - Bản dịch Tiếng Việt cho XenForo 2.1

  Xenforo 2.1.x Vietnamese Translation - Bản dịch Tiếng Việt cho XenForo 2.1 2.1.7 Đây là bản dịch Tiếng Việt cho XenForo 2.1. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 13. PVS

  Language 2x Dutch Language Pack XenForo + Media Gallery - Bản dịch tiếng Hà Lan cho Media Gallery + XenForo 2

  Dutch Language Pack XenForo + Media Gallery - Bản dịch tiếng Hà Lan cho Media Gallery + XenForo 2 1.0.2 Đây là bản dịch tiếng Hà Lan cho add-on Media Gallery + XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 14. PVS

  Language 2x Chat 2 by Siropu Complete German Translation - Bản dịch tiếng Đức cho Chat 2 by Siropu XenForo 2

  Chat 2 by Siropu Complete German Translation - Bản dịch tiếng Đức cho Chat 2 by Siropu XenForo 2 1.2 Đây là bản dịch tiếng Đức cho add-on Chat 2 by Siropu của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 15. PVS

  Language 2x German/Deutsch for Addon Member Self Delete - Bản dịch tiếng Đức cho Member Self Delete XenForo 2

  German/Deutsch for Addon Member Self Delete - Bản dịch tiếng Đức cho Member Self Delete XenForo 2 Đây là bản dịch tiếng Đức cho add-on Member Self Delete của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 16. PVS

  Language Custom 404 Page by Siropu French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Custom 404 Page XenForo 2

  Custom 404 Page by Siropu French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Custom 404 Page XenForo 2 1.1.4 Đây là bản dịch tiếng Pháp cho add-on Custom 404 Page của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 17. PVS

  Language 2x Referral Contests 2 French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Referral Contests 2 XenForo 2

  Referral Contests 2 French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Referral Contests 2 XenForo 2 2.2.1 Đây là bản dịch tiếng Pháp cho add-on Referral Contests 2 của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 18. PVS

  Language 2x Russian Language for XenForo Enhanced Search - Bản dịch tiếng Nga cho Enhanced Search XenForo 2

  Russian Language for XenForo Enhanced Search - Bản dịch tiếng Nga cho Enhanced Search XenForo 2 2.1.2 Rev.3 Đây là bản dịch tiếng Nga cho add-on Enhanced Search của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 19. PVS

  Language 2x Russian Language for XenForo Media Gallery - Bản dịch tiếng Nga cho Media Gallery XenForo 2

  Russian Language for XenForo Media Gallery - Bản dịch tiếng Nga cho Media Gallery XenForo 2 2.1.3 Rev 6 Đây là bản dịch tiếng Nga cho add-on Media Gallery của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 20. PVS

  Language 2x Conversation Folders French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Conversation Folders XenForo 2

  Conversation Folders French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Conversation Folders XenForo 2 2.0.0 Beta 1 Đây là bản dịch tiếng Pháp cho add-on Conversation Folders của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom