control panel

 1. PVS

  Hướng dẫn Cách thiết lập CHMOD cơ bản trên cPanel

  Cách thiết lập CHMOD cơ bản trên cPanel Khi các bạn đọc các bài hướng dẫn, nhất là các hướng dẫn bảo mật thì sẽ có thể nghe nhiều đến cụm từ “CHMOD” chẳng hạn như “Bạn hãy CHMOD file abc.php thành 611”. Vậy CHMOD là gì? Tác dụng của nó thế nào trên host? Bài viết này mình sẽ giải thích cho các...
 2. PVS

  Hướng dẫn Thêm addon domain (tên miền) vào host cPanel

  Hướng dẫn thêm addon domain (tên miền) vào host cPanel Khi thuê host xong, bạn không chỉ sử dụng gói host đó cho tên miền chính mà bạn đã nhập vào khi đăng ký host, mà bạn còn có thể thêm nhiều tên miền khác vào trên một gói host để sử dụng, mỗi tên miền thêm vào đều có thể cài website riêng...
 3. PVS

  Hướng dẫn Tạo database trên host dùng cPanel

  Hướng dẫn tạo database trên host dùng cPanel Về việc tạo database bằng phpMyAdmin trên localhost có thể chạy được. Nhưng trên host, chúng ta sẽ không thể sử dụng phpMyAdmin để tạo database vì ta không có quyền đó. Mà chúng ta sẽ sử dụng tính năng tạo database riêng có tích hợp sẵn trong host...
 4. PVS

  Hướng dẫn Quản lý tập tin và thư mục trên host dùng cPanel

  Hướng dẫn quản lý tập tin và thư mục trên host dùng cPanel Để quản lý các dữ liệu tập tin và thư mục có trên host sử dụng cPanel, bạn đăng nhập vào control panel và tìm đến phần File Manager. Sau đó bạn chọn thư mục cần truy cập, hãy chọn là public_html/www (tức là thư mục gốc trên host) và...
Top Bottom