conversation

 1. PVS

  Addon 2x [Xen-Soluce] Staff Conversation - Cuộc trò chuyện Staff cho XenForo 2 2.1.0

  [Xen-Soluce] Staff Conversation - Cuộc trò chuyện Staff cho XenForo 2 2.1.0 Add-on này cho phép người dùng của bạn mời một staff tham gia vào một cuộc trò chuyện. Tóm tắt tính năng: Tùy chọn: Mời staff Style properties: Kích hoạt với staff Kích hoạt Vô hiệu hóa Thông báo với staff...
 2. PVS

  Addon 2x Conversation Improvements - Cải tiến cuộc trò chuyện cho XenForo 2 2.2.1

  Conversation Improvements - Cải tiến cuộc trò chuyện cho XenForo 2 2.2.1 Một bộ sưu tập các cải tiến cho hệ thống XenForo Conversation. Đối với các diễn đàn lớn, vui lòng xem phần "Cài đặt cho các diễn đàn lớn" Gỡ cài đặt sẽ xóa tất cả dữ liệu! Tuy nhiên, Search Index sẽ yêu cầu rebuild toàn...
 3. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Conversation Read Check Mark - Dấu kiểm đã đọc cuộc trò chuyện cho XenForo 2 2.0.3

  [OzzModz] Conversation Read Check Mark - Dấu kiểm đã đọc cuộc trò chuyện cho XenForo 2 2.0.3 Một add-on đơn giản để thêm dấu kiểm bên cạnh tên người dùng trong cuộc trò chuyện sau khi họ đã đọc bài đăng cuối cùng trong cuộc trò chuyện. LƯU Ý: Một số style thay đổi định nghĩa font awesome và có...
 4. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Conversation Folders - Thư mục cuộc trò chuyện cho XenForo 2 2.0.0

  [OzzModz] Conversation Folders - Thư mục cuộc trò chuyện cho XenForo 2 2.0.0 Sau khi cài đặt, hãy cấp quyền 'Conversation Folders' cho các nhóm người dùng mà bạn muốn cho phép. Ngoài ra, bạn có thể muốn thay đổi số lượng tối đa cho phép của các thư mục. Điều này nằm trong trang tùy chọn của...
 5. PVS

  Addon 2x [UH] Go to conversation - Đi đến cuộc trò chuyện cho XenForo 2

  [UH] Go to conversation - Đi đến cuộc trò chuyện cho XenForo 2 2.1.9 Trong XenForo 2.0, nếu cuộc trò chuyện được đọc, người dùng sẽ được chuyển hướng đến tin nhắn trò chuyện đầu tiên. Một số người thích hệ thống này. Add-on này sẽ cho phép người dùng của bạn chọn tin nhắn nào trong cuộc trò...
 6. PVS

  Addon 2x [Xen-Soluce] Staff Conversation - Cuộc trò chuyện Staff cho XenForo 2

  [Xen-Soluce] Staff Conversation - Cuộc trò chuyện Staff cho XenForo 2 2.0.0 Fix 1 Add-on này cho phép người dùng của bạn mời một staff tham gia vào một cuộc trò chuyện. Tóm tắt tính năng: Tùy chọn: Mời staff Style properties: Kích hoạt với staff Kích hoạt Vô hiệu hóa Thông báo với staff...
 7. PVS

  Addon 2x [Liam W.] Conversation Folders - Thư mục cuộc trò chuyện cho XenForo 2

  [Liam W.] Conversation Folders - Thư mục cuộc trò chuyện cho XenForo 2 2.1.0 Mô tả : Sắp xếp các cuộc trò chuyện của bạn vào các thư mục được đặt tên với Conversation Folders . Người dùng có thể tạo các thư mục và gửi các cuộc trò chuyện của họ vào chúng. Thư mục độc lập cho mỗi người nhận...
 8. PVS

  Addon 2x [MMO] Last Read Date Conversation - Ngày đọc cuộc trò chuyện mới nhất cho XenForo 2

  [MMO] Last Read Date Conversation - Ngày đọc cuộc trò chuyện mới nhất cho XenForo 2 2.0.1 Thêm ngày đọc cuộc trò chuyện tương ứng với tin nhắn riêng tư. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 9. PVS

  Addon 2x Email tin nhắn văn bản đầy đủ Thread/Conversation thông qua Usergroups cho XenForo 2

  Email tin nhắn văn bản đầy đủ Thread/Conversation thông qua Usergroups cho XenForo 2 1.1.0 Plugin này rất hữu ích nếu bạn muốn nhận được toàn bộ tin nhắn văn bản trong diễn đàn, cuộc trò chuyện và thông báo chủ đề thông qua email cho một số nhóm người dùng, nhưng không phải tất cả. Đối với...
 10. PVS

  Addon 2x [TH] Banned User Conversation Access - Cho phép người dùng bị cấm truy cập cuộc trò chuyện XenForo 2

  [TH] Banned User Conversation Access - Cho phép người dùng bị cấm truy cập cuộc trò chuyện XenForo 2 1.0.0 Cho phép người dùng bị cấm truy cập vào khu vực conversation của trang web. Việc người dùng có thể gửi/nhận cuộc trò chuyện hay không vẫn được kiểm soát bởi các quyền người dùng thông...
 11. PVS

  Addon 2x [BS] Write only to administration - Quyền chỉ viết cho administration XenForo 2

  [BS] Write only to administration - Quyền chỉ viết cho administration XenForo 2 2.0.0 Hạn chế tạo cuộc trò chuyện chỉ với administration của diễn đàn. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 12. PVS

  Addon 2x Conversation view - Xem cuộc trò chuyện cho XenForo 2

  Conversation view - Xem cuộc trò chuyện cho XenForo 2 1.7 Cho phép quản trị viên xem các cuộc trò chuyện của thành viên. Tính năng: Dễ dàng xem tất cả các cuộc trò chuyện. Khả năng lọc các cuộc trò chuyện. Có khả năng xóa các cuộc trò chuyện. Tất cả phrase bắt đầu với...
 13. PVS

  Addon 2x Conversation Lock & Invite Permissions - Quyền khóa và mời cuộc trò chuyện cho XenForo 2

  Conversation Lock & Invite Permissions - Quyền khóa và mời cuộc trò chuyện cho XenForo 2 2.0.0 Addon đơn giản này sẽ cho phép bạn cấp cho nhóm người dùng của mình quyền khóa các cuộc trò chuyện hoặc cho phép họ sử dụng tùy chọn cho phép bất cứ ai mời người khác. Đây là cho xF2.1 trở lên...
 14. PVS

  Addon 2x Conversation search - Tìm kiếm cuộc trò chuyện cho XenForo 2

  Conversation search - Tìm kiếm cuộc trò chuyện cho XenForo 2 1.4 Cho phép tìm kiếm cuộc trò chuyện. Add-on này được thiết kế để các thành viên tìm thấy các cuộc trò chuyện mà họ đã tham gia. Cách dùng: 1) Nhấp vào Inbox 2) Nhấp vào Show all... 3) Nhấp vào Conversation search Chúc các...
 15. PVS

  Addon 2x Conversation Category - Thêm chuyên mục cho cuộc trò chuyện trên XenForo 2

  Conversation Category - Thêm chuyên mục cho cuộc trò chuyện trên XenForo 2 2.0.1 Sắp xếp cuộc trò chuyện của bạn theo cách riêng của bạn và lưu trữ tất cả những điều quan trọng chỉ bằng vài cú nhấp chuột. Cuộc trò chuyện là những gì mọi người giao tiếp với nhau trên Internet. Đôi khi bạn...
 16. PVS

  Addon 2x Invisible reCAPTCHA for Conversations - reCAPTCHA ẩn cho cuộc trò chuyện của XenForo 2

  Invisible reCAPTCHA for Conversations - reCAPTCHA ẩn cho cuộc trò chuyện của XenForo 2 1.0.0 Add-on này thêm reCAPTCHA ẩn vào các cuộc trò chuyện để ngăn spam từ bot. Lưu ý: Người dùng có quyền mặc định (0) sẽ luôn bỏ qua captcha. Mặc dù người dùng được thiết lập không bỏ qua captcha như...
 17. PVS

  Addon 2x Conversation search plus - Nâng cao tìm kiếm cuộc trò chuyện cho XenForo 2

  Conversation search plus - Nâng cao tìm kiếm cuộc trò chuyện cho XenForo 2 1.4 Cho phép tìm kiếm tất cả các cuộc trò chuyện. Add-on này được thiết kế để quản trị viên tìm kiếm và xem tất cả các cuộc trò chuyện. Tính năng: Tìm kiếm theo từ khóa. Tìm kiếm theo tiêu đề hoặc tin nhắn. Tìm...
 18. PVS

  Addon 2x Delete conversations - Xóa cuộc trò chuyện cho XenForo 2

  Delete conversations - Xóa cuộc trò chuyện cho XenForo 2 1.1 Xóa các cuộc trò chuyện theo ngày. Tính năng: Tất cả các phrase bắt đầu với deleteconversations_ để thuận tiện cho bạn. Cách sử dụng: Thêm "deleteconversations" vào URL diễn đàn của bạn trong trình duyệt. Xác nhận số lượng...
 19. PVS

  Addon 2x Start Conversations With Yourself - Bắt đầu cuộc trò chuyện với chính mình cho XenForo 2

  Start Conversations With Yourself - Bắt đầu cuộc trò chuyện với chính mình cho XenForo 2 2.0.0 Addon đơn giản này sẽ cho phép người dùng có quyền thích hợp để bắt đầu cuộc trò chuyện với chính họ. Nhiều lần bạn hoặc người dùng của bạn có thể thấy cần phải để lại cho mình một ghi chú hoặc lời...
 20. PVS

  Addon 2x Conversation Email Limiter - Giới hạn email cuộc trò chuyện cho XenForo 2

  Conversation Email Limiter - Giới hạn email cuộc trò chuyện cho XenForo 2 2.0.1 Một add-on đơn giản giới hạn số lượng thông báo email trả lời cuộc trò chuyện cho mỗi người nhận cho đến khi người nhận đọc cuộc trò chuyện. Sau khi người nhận đọc cuộc trò chuyện, họ có thể nhận được một email...
Top Bottom