credit

 1. PVS

  Addon 2x [Xen-Soluce] Credit System - Hệ thống tín dụng XenForo 2 2.1.2

  [Xen-Soluce] Credit System - Hệ thống tín dụng XenForo 2 2.1.2 Add-on này cho phép bạn thiết lập một hệ thống nâng cao để đếm các chủ đề, bài đăng, câu trả lời và phản ứng của người dùng trong các diễn đàn được chọn. Tùy chọn: Phương pháp tính tín dụng Làm tròn giá trị Sự kiện : Thêm sự kiện...
 2. PVS

  Addon 2x Credit migration from ******* CreditsPremium to dragon byte - Di chuyển Credit từ CreditsPremium sang Dragon byte cho XenForo 2.2 1.0.0 Alpha

  Credit migration from ******* CreditsPremium to dragon byte - Di chuyển Credit từ CreditsPremium sang Dragon byte cho XenForo 2.2 1.0.0 Alpha Nghiên cứu cả addon và target event có cùng chức năng và việc di chuyển dữ liệu của nó từ xenforo 1 sang xenforo2 Có hai tùy chọn Di chuyển tất cả dữ...
 3. PVS

  Addon 2x [Xen-Soluce] Credit System - Hệ thống tín dụng XenForo 2 2.1.0 Fix 1

  [Xen-Soluce] Credit System - Hệ thống tín dụng XenForo 2 2.1.0 Fix 1 Add-on này cho phép bạn thiết lập một hệ thống nâng cao để đếm các chủ đề, bài đăng, câu trả lời và phản ứng của người dùng trong các diễn đàn được chọn. Tùy chọn: Phương pháp tính tín dụng Làm tròn giá trị Sự kiện : Thêm...
 4. PVS

  Addon Sticky Thread using Credits - Sử dụng Credit để dán chủ đề

  Sticky Thread using Credits - Sử dụng Credit để dán chủ đề 1.2.6 Sticky Thread Using Credits sẽ cho phép người dùng để dán chủ đề của họ trên đầu trang của một trang bằng cách sử dụng credit cho các khoảng thời gian mà họ trả. Tính năng: - Admin có thể thiết lập tùy chọn để cho phép người dùng...
 5. PVS

  Addon Credits Payment PayPal - Thanh toán tín dụng PayPal

  Credits Payment PayPal - Thanh toán tín dụng PayPal 1.0.1 Nếu bạn có một tài khoản PayPal và bạn muốn sử dụng nó để trả cho các chi phí về Xenforo? Chúng tôi cung cấp cho bạn giải pháp này "Credits - PayPal Payment". Add-on này sẽ tạo ra và sau đó cung cấp cho người dùng một quyền để thanh...
 6. PVS

  Addon Referral Credit System - Hệ thống credit cho người giới thiệu

  Referral Credit System - Hệ thống credit cho người giới thiệu 1.4.1 "Referral Credit System" cung cấp cho bạn một giải pháp thông minh để mở rộng diễn đàn của bạn như mong muốn của bạn. Nó cung cấp cho bạn bốn phương pháp để làm điều đó là: Hệ thống gửi lời mời cho người khác, những người có...
Top Bottom