Addon 2x [Xen-Soluce] Credit System - Hệ thống tín dụng XenForo 2 2.1.2

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,698
[Xen-Soluce] Credit System - Hệ thống tín dụng XenForo 2 2.1.2
Add-on này cho phép bạn thiết lập một hệ thống nâng cao để đếm các chủ đề, bài đăng, câu trả lời và phản ứng của người dùng trong các diễn đàn được chọn.

 • Tùy chọn:
  • Phương pháp tính tín dụng
  • Làm tròn giá trị
  • Sự kiện :
   • Thêm sự kiện :
    • Chủ đề
    • Bài viết
    • Trả lời
    • Phản ứng (Reaction)
    • XenCentral Feedback System:
     • Tích cực
     • Trung lập
     • Tiêu cực
    • [Xen-Soluce] Invite System
     • Mời
   • Tiêu đề
   • Mô tả
   • Kích hoạt
   • Cài đặt - chủ đề:
    • Loại trừ các chủ đề đã đóng
    • Loại trừ các chủ đề bị xóa tạm thời
    • Loại trừ ID chủ đề
   • Cài đặt - bài viết:
    • Loại trừ các chủ đề đã đóng
    • Loại trừ các chủ đề bị xóa tạm thời
    • Loại trừ các bài bài viết bị xóa tạm thời
    • Loại trừ ID chủ đề
    • Chỉ đếm một bài viết cho mỗi người dùng trong mỗi chủ đề
   • Cài đặt - trả lời:
    • Loại trừ các chủ đề đã đóng
    • Loại trừ các chủ đề bị xóa tạm thời
    • Loại trừ các bài viết bị xóa tạm thời
    • Loại trừ ID chủ đề
    • Chỉ đếm một câu trả lời cho mỗi người dùng trong mỗi chủ đề.
   • Cài đặt - phản ứng:
    • Loại trừ các chủ đề đã đóng
    • Loại trừ các chủ đề bị xóa tạm thời
    • Loại trừ các bài viết bị xóa tạm thời
    • Loại trừ ID chủ đề
    • Chỉ đếm một phản ứng cho mỗi người dùng trong mỗi chủ đề.
    • Chỉ tính phản ứng của bài viết đầu tiên
   • Tín dụng
   • Tín dụng cho các chủ đề đã đóng
   • Node
   • Các nhóm người sử dụng
    • Người dùng là thành viên của bất kỳ nhóm người dùng nào đã chọn
    • Người dùng KHÔNG phải là thành viên của bất kỳ nhóm người dùng nào đã chọn
  • Liệt kê tất cả tín dụng của người dùng
   • Thêm tín dụng
   • Xóa tín dụng
   • Lý do
  • Cập nhật hàng loạt thiết lập lại tín dụng của người dùng
  • Thuộc tính màu:
   • Thêm màu tín dụng:
    • Khởi đầu
    • Kết thúc
    • Màu sắc
    • Kích hoạt
  • Xây dựng lại tín dụng:
   • Chủ đề
   • Bài viết
   • Trả lời
   • Phản ứng
  • Tiêu chí người dùng:
   • Số tín dụng giữa
   • Người dùng có ít nhất X tín dụng
   • Người dùng không có nhiều hơn X tín dụng
  • Sắp xếp theo tín dụng nhiều nhất
  • Thống kê thành viên: Tín dụng nhiều nhất
 • Quyền:
  • Người dùng: Xem nhật ký tín dụng của chính mình
  • Người dùng: Xem nhật ký tín dụng của người khác
  • Diễn đàn: Tín dụng tối thiểu để xem các chủ đề
  • Diễn đàn: Tín dụng tối thiểu để xem nội dung chủ đề
  • Diễn đàn: Tín dụng tối thiểu để đăng chủ đề mới
  • Diễn đàn: Tín dụng tối thiểu để đăng trả lời
xs_cs_add_event.pngxs_cs_add_event_2.pngxs_cs_color_property.pngxs_cs_criteria.pngxs_cs_criteria_2.pngxs_cs_events.pngxs_cs_list_users_credit.pngxs_cs_most_credits.pngxs_cs_permission_forum.pngxs_cs_permission_user.pngxs_cs_rebuild.pngxs_cs_reset.pngxs_cs_settings.pngxs_cs_sort_by_credit.pngxs_cs_user_view.pngxs_cs_view_credit.png
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: Internet​
 

Đính kèm

 • XenSoluce-CreditSystem-2.1.2.zip
  110.3 KB · Lượt xem: 24

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom