Addon 2x [Xen-Soluce] SEO Optimization - Tối ưu hóa SEO cho XenForo 2.2 2.6.3 Fix 1

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,701
[Xen-Soluce] SEO Optimization - Tối ưu hóa SEO cho XenForo 2.2 2.6.3 Fix 1
Add-on này cho phép bạn quyết định nội dung nào được lập chỉ mục từ công cụ tìm kiếm và hơn thế nữa. Cảm thấy tự do để đưa ra đề xuất!

Tóm tắt tính năng:
 • Options :
  • Forum Meta-Title
  • What's new Meta-Description
  • Members Meta-Description
  • Help Meta-Description
  • Resource Meta-Description
  • Media Meta-Description
  • Login Meta-Description
  • Register Meta-Description
  • Threads Meta-Title (cấu trúc mặc định)
   • %prefix_title%
   • %thread_title%
   • %forum_title%
   • %board_title%
   • %page_number%
  • Threads Meta-Description (cấu trúc mặc định)
   • %prefix_title%
   • %thread_title%
   • %forum_title%
   • %board_title%
  • Ký hiệu cho dấu phân cách (chủ đề)
  • Categories Meta-Title (cấu trúc mặc định)
   • %forum_title%
   • %parent_node%
   • %board_title%
   • %page_number%
  • Categories Meta-Title (cấu trúc mặc định)
   • %forum_title%
   • %board_title%
  • Ký hiệu cho dấu phân cách (chuyên mục)
  • Tiêu đề chủ đề chữ thường:
   • Tắt, chọn một tùy chọn.
   • Tất cả các ký tự viết thường.
   • Tất cả các ký tự viết thường ngoại trừ ký tự đầu tiên.
   • Tất cả các ký tự viết thường ngoại trừ ký tự đầu tiên của mỗi từ.
  • Thiết lập Robot cho What's new
  • Thiết lập Robot cho Members
  • Thiết lập Robot cho Help
  • Thiết lập Robot cho Resource
  • Thiết lập Robot cho Media
  • Thiết lập Robot cho Login
  • Thiết lập Robot cho Register
  • Hình ảnh Open Graph
  • Open Graph mặc định (Chủ đề, Media/album, Tài nguyên) :
   • Thông qua URL
   • Thông qua avatar
   • Thông qua tệp đính kèm
  • Thẻ Twitter (Chủ đề, Media/album, Tài nguyên) :
   • Thẻ tóm tắt mặc định
   • Thẻ tóm tắt với hình ảnh lớn
   • Thẻ ứng dụng
   • Thẻ người chơi
  • Công cụ Rebuild
  • Meta-Title :
   • Nodes
   • Nodes XFMG
   • Nodes XFRM
   • Threads
   • Medias/albums
   • Resources
  • Meta-Description :
   • Nodes
   • Nodes XFMG
   • Nodes XFRM
   • Threads
   • Media/albums
   • Resources
  • Meta-Robots :
   • Nodes
   • Nodes XFMG
   • Nodes XFRM
   • Threads
   • Media/albums
   • Resources
   • Prefixes
  • Batch update for Meta-Robots :
   • Threads
   • Resources
   • Media/albums
  • Canonical URL
 • Permissions :
  • User : Can edit SEO for own entity (threads, resources and media)
  • User : Can edit SEO for all threads
  • User : Can edit SEO for all resources
  • User : Can edit SEO for all medias
xs_seo_permissions.pngxs_seo_settings.pngxs_seo_edit_nodes.pngxs_seo_threads_create.pngxs_seo_threads_edit.pngxs_seo_threads_view.pngxs_seo_view_nodes.pngxs_seo_edit_nodes_xfmg.pngxs_seo_edit_nodes_xfrm.pngxs_seo_xfrm_edit.pngxs_seo_nodes_meta.pngxs_seo_settings_1.pngxs_seo_settings_2.pngxs_seo_settings_3.pngxs_seo_modify_seo.pngxs_seo_open_graph.pngxs_seo_rebuild_tools.pngxs_seo_batch_update.pngxs_seo_default_meta_description.pngxs_seo_prefixes_meta_robots.png
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: Internet​
 

Đính kèm

 • XenSoluce-SEOOptimization-2.6.3Fix1.zip
  52.6 KB · Lượt xem: 51

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom